Platobná bilancia

Podľa metodiky BPM6

                                                            2015 (mesačné údaje) [.xlsx, 436.2 kB]

2014 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 30 kB] 2014 (mesačné údaje) [.xlsx, 440 kB]

2013 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.3 kB] 2013 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2012 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.8 kB] 2012 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.7 kB]

2011 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.6 kB] 2011 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2010 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.6 kB] 2010 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.7 kB]

2009 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.4 kB] 2009 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2008 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 34.6 kB] 2008 (mesačné údaje) [.xlsx, 441.3 kB]

Podľa metodiky BPM5

2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII*
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1997 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996   XII
1995   XII
1994   XII
1993   XII

* - predbežné údaje

Dokumenty medzinárodných inštitúcií: