Výročná správa

Výročná správaVýročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok, ako aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Výročná správa je publikovaná v slovenskom a anglickom jazyku, v tlačenej aj elektronickej forme. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení výročnej správy na internetovej stránke NBS, máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu.

Výročné správy sú k dispozícii vo formáte PDF ako jeden súbor alebo rozdelené do jednotlivých kapitol. Od roku 2011 je výročná správa publikovaná aj vo formáte ePub.

 

 

 

2017 Plné znenie
Po kapitolách ePUB Epub
2016 Plné znenie
Po kapitolách ePUB Epub
2015 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2014 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2013 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2012 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2011 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2010 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2009 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2008 Plné znenie Po kapitolách
2007 Plné znenie Po kapitolách
2006 Plné znenie Po kapitolách
2005 Plné znenie Po kapitolách
2004 Plné znenie Po kapitolách
2003 Plné znenie Po kapitolách
2002 Plné znenie Po kapitolách
2001 Plné znenie Po kapitolách
2000 Plné znenie Po kapitolách
1999 Plné znenie Po kapitolách
1998 Plné znenie Po kapitolách
1997 Plné znenie Po kapitolách
1996 Plné znenie Po kapitolách
1995 Plné znenie Po kapitolách
1994 Plné znenie Po kapitolách
1993 Plné znenie Po kapitolách