Ekonomický a menový vývoj

Ekonomický a menový vývojSpráva so štvrťročnou periodicitou hodnotí aktuálny vývoj a zároveň prináša pohľad na očakávaný vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnom vývoji sa analyzuje vývoj ekonomiky SR na základe štvrťročných a mesačných údajov o inflácii (spotrebiteľské ceny), reálnej ekonomike (HDP, tržby, priemyselná produkcia, predstihové indikátory, zahraničný obchod) a trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy). Súčasťou sú aj analýzy na aktuálne témy a hodnotenie nálad medzi podnikateľmi. Samostatná kapitola je venovaná menovým podmienkam na Slovensku. Strednodobá predikcia makroekonomického vývoja je založená na predpokladoch vývoja externého prostredia a obsahuje predikciu inflácie, HDP a jeho komponentov, trhu práce a platobnej bilancie v strednodobom horizonte (na aktuálny rok a na nasledujúce dva roky).

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Ekonomického a menového vývoja prihláste sa do mailing listu.

 

Ekonomický a menový vývoj 2021

Za obdobie Dátum

zima 2021

21. 12. 2021

Ekonomický a menový vývoj – zima 2021
Predikcia P4Q-2021 základných makroekonomických ukazovateľov
Aktuálny vývoj makroekonomických ukazovateľov

Prezentácia
Stanovisko
Otázky a odpovede

jeseň 2021

28. 9. 2021

Ekonomický a menový vývoj – jeseň 2021
Predikcia P3Q-2021 základných makroekonomických ukazovateľov
Aktuálny vývoj makroekonomických ukazovateľov

Prezentácia
Stanovisko
Otázky a odpovede

leto 2021

21. 6. 2021

Ekonomický a menový vývoj – leto 2021
Predikcia P2Q-2021 základných makroekonomických ukazovateľov
Aktuálny vývoj makroekonomických ukazovateľov

Prezentácia
Stanovisko
Otázky a odpovede

jar 2021

30. 3. 2021

Ekonomický a menový vývoj – jar 2021
Predikcia P1Q-2021 základných makroekonomických ukazovateľov
Aktuálny vývoj makroekonomických ukazovateľov

Prezentácia
Stanovisko
Otázky a odpovede

V roku 2020 NBS ukončila vydávanie Mesačného bulletinu a samostatného dokumentu Strednodobá predikcia.
Od marca 2021 NBS publikuje raz štvrťročne správu Ekonomický a menový vývoj, ktorého súčasťou je aj strednodobá predikcia.