Správy o medzinárodnej ekonomike a ekonomike SR

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike prináša na štvrťročnej báze stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny, ako aj krajín (Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Zverejňuje elektronicky sa od roku 2015.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Správy prihláste sa do mailing listu

Od 1. 1. 2019 sú periodické publikácie zverejňované len vo formáte pdf.

Harmonogram zverejňovania Správy o medzinárodnej ekonomike

September 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
Jún 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
Marec 2019 Správa o medzinárodnej ekonomike
December 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR

Správa o medzinárodnej ekonomike prináša na štvrťročnej báze stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny, ako aj krajín V3 (Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Zverejňuje sa od roku 2015.

V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení Správy prihláste sa do mailing listu

Od 1. 1. 2019 sú periodické publikácie zverejňované len vo formáte pdf.

Harmonogram zverejňovania Správy o ekonomike SR

September 2019 Správa o ekonomike SR
Jún 2019 Správa o ekonomike SR
Marec 2019 Správa o ekonomike SR
December 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub