Správy o medzinárodnej ekonomike a ekonomike SR

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike

Správa o medzinárodnej ekonomike prináša na štvrťročnej báze stručné hodnotenie ekonomického vývoja v globálnej ekonomike, vývoj cien komodít a zároveň hodnotenie ekonomického vývoja USA, eurozóny, ako aj krajín V3 (Česká republika, Maďarsko a Poľsko). Publikuje sa od roku 2015 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 Mesačného bulletinu NBS.

Správa sa publikuje v elektronickej forme na kvartálnej báze. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Správy máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

Od 1. 1. 2019 budú periodické publikácie zverejňované len vo formáte pdf.

Harmonogram zverejňovania Správy o medzinárodnej ekonomike

December 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2018 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2017 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2016 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
December 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
September 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Jún 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Marec 2015 Správa o medzinárodnej ekonomike   ePUB  Epub
Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR

Správa o ekonomike SR prináša na štvrťročnej báze detailnejšie analýzy ekonomiky SR na základe aktuálne zverejnených údajov o štruktúre HDP, príjmov a výdavkov domácností, miezd, produktivity práce, zamestnanosti, nezamestnanosti a finančného hospodárenia. Publikuje sa od roku 2015 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 2 Mesačného bulletinu NBS.

Správa sa publikuje v elektronickej forme na kvartálnej báze. V prípade záujmu o zasielanie elektronického oznamu o zverejnení Správy máte možnosť prihlásiť sa do mailing listu

Harmonogram zverejňovania Správy o ekonomike SR

December 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2018 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2017 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2016 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
December 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
September 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Jún 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub
Marec 2015 Správa o ekonomike SR   ePUB  Epub