• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Materiály na konzultáciu

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje s cieľom umožniť odbornej i širokej verejnosti vyjadriť sa k určitej oblasti z FinTech formou konzultácií.

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov Ďalší postup
23.3.2021 Prehľad inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR [.pdf, 856.9 kB]

(ukončené)

Národná banka Slovenska bude v pravidelných intervaloch opakovať dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v oblasti inovácií na slovenskom finančnom trhu.

10.11.2020 Prehľad trhu s kryptoaktívami v Slovenskej republike [.pdf, 765.1 kB]

(ukončené)

V roku 2021 NBS zopakuje dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v tejto oblasti podnikania na slovenskom trhu.

19.6.2020

Regulačný sandbox [.pdf, 730 kB]


Formulár na zaslanie odpovedí

5.8.2020

(ukončené)

Vyhodnotenie konzultácie k regulačnému sandboxu [.pdf, 901.5 kB]


2021 - implementácia sandboxu, v prípade pozitívneho výsledku verejnej konzultácie