Učitelia

V tejto časti učitelia nájdu študijné pomôcky, ktoré môžu pomôcť obohatiť učebný proces. Pozrite si prezentáciu projektu Euro škola pre základné školy a získajte informácie o stredoškolskej súťaži Generácia €uro. Videá na rôzne témy a obľúbené online hry sú v časti pre deti a študentov.

Funkcie a činnosti NBS

Stiahnite si komplexnú publikáciu o úlohách NBS alebo jej skrátenú prehľadnú verziu.

Euro škola - pre základné školy

Pripravte žiakom pútavú prezentáciu o eure a ochranných prvkoch bankoviek.

Materiály o eure

Stiahnite si prehľadné materiály o eurových bankovkách a minciach.

Prednášky pre školy

  • Organizujeme v ústredí NBS na ul. I. Karvaša 1 v Bratislave, v prípade záujmu je potrebné zaslať e-mail na adresu info[at]nbs.sk
  • najčastejšou témou prednášok je prednáška na tému Úlohy NBS v Eurosystéme, ďalšie témy môžeme odprednášať podľa dohody
  • NBS má tiež pripravené workshopy finančnej gramotnosti v 3 rôznych moduloch: pre 1. stupeň základných škôl, pre 2. stupeň ZŠ a pre stredné školy. Viac informácií získate na stránke Ochrany finančných spotrebiteľov.
  • okrem prednášok a workshopov môžete v čase podľa dohody navštíviť interaktívnu výstavu Od koruny k euru
  • Edukačné programy Múzea mincí a medailí Kremnica

 

Vzdelávacie videá o ECB a eurozóne:

ECB a SSM v skratke


História, rozširovanie eurozónyECB - jej štruktúra a riadiace orgányECB - menová politika a štatistikaECB - poslanie a úlohy, výhody spoločnej menyĎalšie videá nájdete na stránke ECB