Vzdelávanie

Úlohy centrálnej banky a jej postavenie v spoločnosti - to sú témy pre väčšinu mladých ľudí nie vždy zrozumiteľné. V tejto časti však máte možnosť osvojiť si niektoré poznatky z bankovníctva a ekonómie menej formálnym spôsobom. NBS využila dostupné materiály ECB a pripravila niekoľko vlastných príbehov a kvízov. Zistíte, že aj pojmy ako inflácia či cenová stabilita sa dajú pochopiť a ešte sa pritom zabavíte.

Interaktívna publikácia o inflácii

Vzdelávanie sme rozdelili do troch častí, podľa toho, komu sú jednotlivé materiály určené:

  • Deti: rôzne hry, rozprávka o inflačnej príšere a komiks o falšovateľoch bankoviek. Deti sa nenáročným a pútavým spôsobom dozvedia o úlohe peňazí v spoločnosti.
  • Študenti: užitočné materiály, prezentácie a krátke filmy, ktoré môžu využiť študenti vo svojich seminárnych prácach a prezentáciách, a niekoľko kvízov.
  • Učitelia: študijné materiály a príručky vydané NBS a ECB, materiály o bankovkách a minciach, plagáty a videá.
  • Súťaž pre študentov Generácia €uro – podstránka venovaná súťaži ECB pre stredoškolákov

Viac informácií môžete nájsť aj v častiach: Publikácie NBS, Ochrana finančného spotrebiteľa tiež na stránke ECB.

Ďalšie užitočné zdroje:

  • FINinfo - portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR
  • Čo je to rozpočet - webové stránky MF SR o rozpočte s krátkymi vysvetľujúcimi videami
  • TAXEDU - pilotný projekt Európskej únie s cieľom vzdelávať mladých európskych občanov o daniach a o tom, ako ovplyvňujú ich život. Portál je aj v slovenskom jazyku.

     

Pozrite si krátku animáciu NBS o možných scenároch vývoja slovenskej ekonomiky v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu

Sledujte oficiálny NBS kanál na Youtube:
NBS Youtube