Vzdelávanie

Úlohy centrálnej banky a jej postavenie v spoločnosti - to sú témy pre väčšinu mladých ľudí nie vždy zrozumiteľné. V tejto časti však máte možnosť osvojiť si niektoré poznatky z bankovníctva a ekonómie menej formálnym spôsobom. NBS využila dostupné materiály ECB a pripravila niekoľko vlastných príbehov a kvízov. Zistíte, že aj pojmy ako inflácia či cenová stabilita sa dajú pochopiť a ešte sa pritom zabavíte.

Vzdelávanie sme rozdelili do troch častí, podľa toho, komu sú jednotlivé materiály určené:

  • Deti - obsahuje hry, rozprávku a komiks o falšovateľoch bankoviek. Deti sa nenáročným a pútavým spôsobom dozvedia o úlohe peňazí v spoločnosti.
  • Študenti - obsahuje užitočné materiály, prezentácie a krátke filmy, ktoré môžu využiť študenti vo svojich seminárnych prácach a prezentáciách, a niekoľko kvízov.
  • Učitelia - obsahuje študijné materiály a príručky vydané NBS a ECB, materiály o bankovkách a minciach, plagáty a videá.

Viac informácií môžete nájsť aj v časti publikácie NBS, tiež na stránke ECB
a na FINinfo - portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR.

Sledujte oficiálny NBS kanál na Youtube:
NBS Youtube