• Úvod
    • Semináre a konferenc ...

Semináre a konferencie

Ekonomický výskum prispieva do verejnej odbornej diskusie aj prípravou odborných seminárovvedeckých konferencií.

Významní domáci i zahraniční autori majú možnosť prezentovať svoju prácu, získať spätnú väzbu a diskutovať na Bratislavských ekonomických seminároch, ktoré sú organizované v NBS v spolupráci s Katedrou hospodárskej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Centrom pre ekonómiu a financie pri Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. 

Spravidla raz za dva roky organizuje NBS medzinárodnú vedeckú konferenciu na aktuálnu tému.

Ak si želáte, aby sme Vám zasielali informácie o plánovaných seminároch alebo konferenciách, napíšte nám email na adresu research[at]nbs.sk.

 

22. - 24. júna 2020

Virtual Conference on Sustainable Development, Firm Performance and Competitiveness Policies in Small Open Economies

Program konferencie