Competitiveness Research Network – Compnet

CompNet je vyskumnou sieťou ESCB, ktorá združuje odborníkov z oblasti konkurencieshopnosti v záujme vytvorenia konzistentného analytického rámca pre hodnotenie konkurencieschopnosti, ktorý umožní lepšie pochopiť vzťahy medzi jednotlivými zdrojmi konkurencieschopnosti a dosiahnutými výsledkami. Výskum pokrýva všetky úrovne ekonomiky.

Medzi najdôležitejšie prínosy spolupráce v rámci tejto siete patria zistenia týkajúce sa produktivity a vývoznej konkurencieschopnosti európskych krajín vychádzajúce z harmonizovaných podnikových údajov. Bližšie informácie o organizácii, výstupoch a členoch tejto siete

Výskum relevantný pre Slovensko v tejto oblasti