Zmluvy

Aktualizované: 19.04.2021

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Dodatok č.1 k DZ 57/2020 Vysoká škola muzických umení 397431 dar 15.04.2021 19.04.2021
Dodatok č.1 k DZ 67/2020 Občianske združenie Katarínka 30856841 dar 13.04.2021 19.04.2021
Rámcová dohoda č. Z20216936_Z KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. 50628330 technické zabezpečenie pre projekciu na fasádu budovy 15.04.2021 19.04.2021
Zmluva o vytvorení diela Miroslava Urbanová, M.A. realizácia výstavy výtvarných diel pod názvom Fragile v priestoroch NBS 19.04.2021 19.04.2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. E-531.10.1008.00 NESS Slovensko, a.s. 00603783 Servisné služby k IS Štatistický zberový portál 16.04.2021 19.04.2021
Kúpna zmluva č. Z20216076_Z LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 00692069 predĺženie podpory a nákup nových licencií McAfee produktov 06.04.2021 15.04.2021
Dodatok č. 1 k DZ 35/2020 Študentský parlament NHF 42139121 dar 13.04.2021 15.04.2021
Memorandum o spolupráci Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36 284 831 spolupráca pri realizácii zdravotných programov 15.04.2021 15.04.2021
Zmluva o nájme pozemku č. 08 – 83 – 0184 – 21 – 00 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00 603 481 nájom pozemku 12.04.2021 14.04.2021
Zmluva na kúpu nástroja na evidenciu a s tým spojených služieb PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 35739347 dodanie obchodných produktov (nástroja na evidenciu v súlade s GDPR) 01.04.2021 14.04.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. E-009.10.1003.00 inzagi s.r.o. 036 23 947 podmienky vzdialeného prístupu pracovníkov objednávateľa do informačného prostredia poskytovateľa 08.04.2021 13.04.2021
Darovacia zmluva Občianske združenie Spevácky zbor Slovenských učiteľov 37919016 dar 23.03.2021 09.04.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z2018003_02 o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky systému EDS EMM, spol. s r.o. 17316260 dodatok 09.04.2021 09.04.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska E-533.10.1003.00 MAIND, s.r.o. 35 958 707 vzdialený prístup 08.04.2021 08.04.2021
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií MAIND, s.r.o. 35 958 707 dohoda o mlčanlivosti 08.04.2021 08.04.2021
Rámcová zmluva o dielo na poskytovanie servisu motorových vozidiel IMPA Bratislava, a.s. 35 731 851 servis a údržba služobných vozidiel NBS pre značky Audi, Škoda a Volkswagen 31.03.2021 07.04.2021
Zmluva o dielo č. E-961.10.1004.10 ESET, spol. s r.o. 31333532 bezpečnostné testovanie webového sídla NBS 26.03.2021 06.04.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. E-961.10.1005.10 ESET, spol. s r.o. 31333532 vzdialený prístup k informačným a komunikačným technológiám NBS 26.03.2021 06.04.2021
Zmluva o dielo FERRMONT, a.s. 31 619 916 obnova dvorany/átria 30.03.2021 06.04.2021
Zmluva o spolupráci Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 vykonanie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností 12.03.2021 25.03.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>