Zmluvy

Aktualizované: 16.01.2020

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Kúpna zmluva č. 2/2020 Ľubomír Mandinec zbierka eurobankoviek – 175 ks 13.01.2020 16.01.2020
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.12.2011 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 29.01.2015 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.01.2017 Adriana Capovčáková dodatok 15.01.2020 15.01.2020
Rámcová zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Falck Healthcare a.s. 44571747 poskytovateľov záväzok poskytovať na základe písomnej objednávky komplexné výkony pracovnej zdravotnej služby 27.11.2019 15.01.2020
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 20.11.2019 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 dodatok 30.12.2019 10.01.2020
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 19.9. 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 dodatok 30.12.2019 10.01.2020
Dodatok č. 2 k darovacej zmluve zo 7.11.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.12. 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 dodatok 30.12.2019 10.01.2020
Darovacia zmluva Základná škola 31780865 Darovanie výpočtovej techniky 10.01.2020 10.01.2020
Rámcová dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 poskytovateľov záväzok poskytovať pre objednávateľa komplexné preventívne lekárske prehliadky zamerané na nádorové a kardiovaskulárne ochorenia. 09.01.2020 10.01.2020
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. E-814.10.1005.00 EXE, a.s 17321450 Táto zmluva upravuje podmienky vzdialeného prístupu pracovníkov objednávateľa do informačného prostredia poskytovateľa 07.01.2020 09.01.2020
Darovacia zmluva č. 1/2020 Mincovňa Kremnica š. p. 0101448 medaily – 2 ks 09.01.2020 09.01.2020
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti nehnuteľností Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, s.r.o. 35963981 Trh komerčných nehnuteľností 18.12.2019 09.01.2020
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb – čistenie odevov Rýchločistiareň Bratislava 2, s. r. o. 48 283 525 poskytovanie čistiarenských služieb zamestnancom NBS 09.01.2020 09.01.2020
AT&T SWIFT Connectivity Proposal For NARODNA BANKA SLOVENSKA AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. 36232785 Zabezpečenie pripojenia IS SWIFT na HTP NBS 23.08.2019 08.01.2020
Service Contract Orange Business Services Slovakia s.r.o. 35810254 Pripojenie NBS do SWIFT siete 30.08.2019 07.01.2020
Zmluva o poskytnutí služieb cateringu N.E.W. Catering s.r.o. 47 434 210 catering 18.12.2019 07.01.2020
Zmluva o dielo č. Z-002.10.1002.00 DCpro s. r. o. 44 521 561 Projektové zadanie pre relokáciu záložného technologického pracoviska Národnej banky Slovenska 18.12.2019 01.01.2020
Servisná zmluva č. Z-009.10.1035.00 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 Servis multifunkčných zariadení RICOH 19.12.2019 31.12.2019
Darovacia zmluva 187/2019 Mesto Vysoké Tatry 326585 dar 20.12.2019 27.12.2019
Darovacia zmluva 162/2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové 34013164 dar 23.12.2019 27.12.2019
Darovacia zmluva Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 35681462 dar 16.12.2019 23.12.2019
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>