Zmluvy

Aktualizované: 07.08.2020

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Darovacia zmluva 92/2020 ICEJ Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem 31788785 dar 04.08.2020 06.08.2020
Darovacia zmluva 125/2020 OZ Cesta von 51656957 dar 06.08.2020 06.08.2020
Darovacia zmluva 89/2020 Gréckoatolícka cirkev - Farnosť Stanča - Chrám Najsvätejšej Trojice 31952526 dar 21.07.2020 05.08.2020
Darovacia zmluva 95/2020 Ústav pamäti národa 37977997 dar 27.07.2020 05.08.2020
Darovacia zmluva 99/2020 Občianske združenie Za krajšiu Radavu 42118042 dar 19.07.2020 05.08.2020
Darovacia zmluva 113/2020 Slniečka z Dedinky 53050215 dar 20.07.2020 05.08.2020
Darovacia zmluva 114/2020 Tanečné centrum CHARIZMA, o.z. - klub spoločenských tancov Petan Pezinok 31772897 dar 24.07.2020 05.08.2020
Mandátna zmluva na výkon činnosti technického dozoru č. 13/2020 A-BUILD, s.r.o 36056065 vykonanie činnosti technického dozoru 31.07.2020 04.08.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-043.10.1001.00 o poskytovaní servisných služieb pri zabezpečení prevádzky systému pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu DATALAN, a.s 35810734 dodatok 22.07.2020 04.08.2020
Darovacia zmluva Cesta von, občianske združenie 51656957 Dar – finančná zbierka zamestnancov 16.07.2020 03.08.2020
Darovacia zmluva Človek v ohrození, n. o. 50082001 Dar – finančná zbierka zamestnancov 20.07.2020 03.08.2020
Darovacia zmluva Depaul Slovensko, nezisková organizácia 37924443 Dar – finančná zbierka zamestnancov 20.07.2020 03.08.2020
Darovacia zmluva OZ VAGUS 42185971 Dar – finančná zbierka zamestnancov 21.07.2020 03.08.2020
Zmluva o dielo TOR spol. s r.o. 00 895 920 Oprava strešných konštrukcií na 5. NP 29.07.2020 29.07.2020
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám NBS E-533.10.1002.00 MAIND, s.r.o. 35 958 707 Vzdialený prístup do IT prostredia NBS (vývojové prostredie DWH) 27.07.2020 28.07.2020
Darovacia zmluva Mesto Krupina 00320056 dar 23.07.2020 28.07.2020
Order Form No. RISKS_00274911.0 MSCILimited Nástroj na meranie kreditného rizika portfólia metódou V a R 24.07.2020 27.07.2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov CEA Finance I, s.r.o. 51319969 Nájom nebytových priestorov 23.07.2020 24.07.2020
Zmluva o poskytovaní služieb k správe privilegovaných účtov pre IS SWIFT SOITRON, s.r.o. 35955678 Dodanie softvérového produktu a poskytovanie služieb 20.07.2020 23.07.2020
Zmluva o dielo A B.K.P.Š., spol. s r.o. 45318131 Projektová dokumentácia „Úpravy vonkajších komunikácií a priestorov“ 20.07.2020 23.07.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>