Zmluvy

Aktualizované: 02.12.2021

Názov zmluvy Zmluvný partner IČO Predmet zmluvy Dátum
uzavretia
Dátum
zverejnenia
Darovacia zmluva 136/2021 Globsec 31780920 dar 26.11.2021 02.12.2021
Zmluva o vzdialenom prístupe k informačným a komunikačným technológiám Národnej banky Slovenska č. C-NBS1-000-066-065 TEMPEST, a.s. 31326650 vzdialený prístup k IKT 24.11.2021 01.12.2021
Darovacia zmluva 112/2021 Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet 42359678 dar 01.12.2021 01.12.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby MDclinic a.s. 44571747 poskytovanie komplexných výkonov pracovnej zdravotnej služby 01.12.2021 01.12.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. E-961.10.1001.10 na dodávku nového webového sídla NBS, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, migrácia údajov pôvodného webového sídla a zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja InQool, a.s. 29222389 dodatok 30.11.2021 01.12.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30. júna 2020 Adif s.r.o. 31392563 zabezpečenie prác navyše, ktoré vznikli najmä po odkrytí zakrytých konštrukcií 30.11.2021 01.12.2021
Darovacia zmluva 131/2021 Občianske združenie Živé regióny 51431211 dar 01.12.2021 01.12.2021
Darovacia zmluva 102/2021 Skutočné obete 53770188 dar 24.11.2021 30.11.2021
Darovacia zmluva 116/2021 MINERVA, n.o. 51846713 dar 26.11.2021 30.11.2021
Darovacia zmluva 148/2021 Slovenská filharmónia 164704 dar 22.11.2021 30.11.2021
Kúpna zmluva č. C-NBS1-000-066-632 Mgr. Otto Štroffek palica 9. všesokolského zletu – 1 ks 29.11.2021 30.11.2021
Kúpna zmluva č. C-NBS1-000-066-567 Viliam Weiss obraz od G. Angyala – 1 ks 25.11.2021 30.11.2021
Zmluva o dodávke licencii Forms a služieb OLIK_C-NBS1-000-064-356 EMARK s.r.o. 35803606 podpora existujúcich Qlik licencií, konzultácie a nákup licencií Forms 22.11.2021 30.11.2021
Darovacia zmluva 117/2021 STAR production, s.r.o. 35890851 dar 22.11.2021 29.11.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Jana Černá 32 212 721 opravy porúch hnuteľných vecí 26.11.2021 29.11.2021
Flotilová poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel č. C-NBS1-000-064-155 (č. 5519001699) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 00 585 441 havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel 24.11.2021 26.11.2021
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. C-NBS1-000-064-156 (č. 3559006906) KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 00 585 441 povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 24.11.2021 26.11.2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. C-NBS1-000-065-652 Slovenské národné múzeum v Bratislave 00164721 vypožičanie zbierkových predmetov na výstavu 18.11.2021 26.11.2021
Darovacia zmluva 139/2021 WANTED, spol. s r.o. 31374174 dar 23.11.2021 25.11.2021
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 11.8.2020 HEDAK, s.r.o. 35769971 dar 25.11.2021 25.11.2021
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>