Faktúry

Aktualizované: 19.1.2020

Číslo faktúry Dátum zverejnenia faktúry Dátum faktúry Suma* IČO dodávateľa Názov dodávateľa
5120000269 19.01.2020 16.01.2020 956,40 EUR 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.
5120000267 19.01.2020 16.01.2020 3 361,50 EUR 35790253 PETIT PRESS, a. s.
5120000266 19.01.2020 16.01.2020 230,00 EUR 36947288 Pekár Vladimír, Mgr. - COBRA
5120000265 19.01.2020 16.01.2020 64,79 EUR 31342876 DHL Express (Slovakia) spol. s r.o
5120000264 19.01.2020 16.01.2020 478,00 EUR 31363695 Johnson Controls International,
5120000263 19.01.2020 16.01.2020 6 972,59 EUR 31363695 Johnson Controls International,
5120000262 19.01.2020 16.01.2020 1 256,67 EUR 31363695 Johnson Controls International,
5120000259 19.01.2020 16.01.2020 49,20 EUR 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.
5120000258 19.01.2020 16.01.2020 1 304,45 EUR 33768897 Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
5120000256 19.01.2020 16.01.2020 29,86 EUR 32212721 Černá Jana
5120000249 19.01.2020 16.01.2020 343,14 EUR 36550949 Západoslovenská vodárenská
5120000248 19.01.2020 16.01.2020 5 324,54 EUR 44483767 Východoslovenská energetika a.s.
5120000247 19.01.2020 16.01.2020 29 670,82 EUR 35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
5120000246 19.01.2020 16.01.2020 16 373,00 EUR 35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
5120000180 19.01.2020 16.01.2020 239,21 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.
5120000245 19.01.2020 15.01.2020 133,32 EUR 31348262 Wolters Kluwer SR, s.r.o.
5120000244 19.01.2020 15.01.2020 323,05 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000243 19.01.2020 15.01.2020 270,49 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000242 19.01.2020 15.01.2020 278,17 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000241 19.01.2020 15.01.2020 344,17 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000240 19.01.2020 15.01.2020 382,81 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000239 19.01.2020 15.01.2020 512,05 EUR 31337937 B&B Trading spol. s r.o.
5120000238 19.01.2020 15.01.2020 336,00 EUR 31371647 GUPRESS, s.r.o.
5120000235 19.01.2020 15.01.2020 146,47 EUR 35758309 ARC, s.r.o.
5120000233 19.01.2020 15.01.2020 43,25 EUR 0036631124 Slovenská pošta, a.s.
5120000232 19.01.2020 15.01.2020 55,00 EUR 0036631124 Slovenská pošta, a.s.
5120000231 19.01.2020 15.01.2020 134,65 EUR 0036631124 Slovenská pošta, a.s.
5120000229 19.01.2020 15.01.2020 1 051,80 EUR 31356958 MAGNET-PRESS SLOVAKIA, s.r.o.
5120000228 19.01.2020 15.01.2020 1 250,00 EUR 17321450 EXE, a.s.
5120000227 19.01.2020 15.01.2020 1 399,64 EUR 35697270 Orange Slovensko, a.s.

* Suma je uvedená s DPH pri tuzemských platiteľoch DPH
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských neplatiteľoch DPH a pri zahraničných dodávateľoch
* Suma je uvedená bez DPH pri tuzemských dodávateľoch podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.

Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>