2013

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnného do 30.06.2013.

2. štvrťrok 2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky
(v EUR bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
Nákup termokamery FLIR 1 925,00 Zdroje - Ľuboš Hájek, Gazdovský rad 63, Šamorín
Doprava účastníkov na športovo - relaxačný deň 1 125,00 Slovak Lines Express, a.s.,Mlynské nivy 31, Bratislava
Obstaranie spoločenského programu na výjazdové rokovanie výboru ESCB LEGCO 2 616,67 TOUR4U, Šikmá 4, Bratislava
Nákup licencií pre sw STATA 7 353,00 STATA Corp LP, College StationTX, USA
Predĺženie servisnej podpory pre VPN SSL zariadenia 6 224,00 S&T Slovakia, s.r.o., Mlynské nivy 43/A, Bratislava
Obstaranie hotelových a kongresových služieb na výjazdové rokovanie WG GES 2013 4 255,83 Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava
Starostlivosť o exteriérovú zeleň v objektoch NBS 2 960,00 Michal Slivka, Dargovských hrdinov 9, Humenné
Starostlivosť o exteriérovú zeleň v objektoch NBS 1 130,00 Adriána Matejíková-ADA,  K výstavisku 421/12, Trenčín
Doplnenie obsahu lekárničiek a nákup nových lekárničiek pre NBS 2 516,21 PHARMDr. Juraj Fecsu, Mostová 10, Nové mesto nad Váhom
Zriaďovacie predmety na umiestnenie zbierkových predmetov pre MMM Kremnica 1 305,00 Trixo s.r.o., Pribinova 25,  Bratislava
Drobné stavebné úpravy vo VÚZ Bystrina 19 077,32 BEPAXTHERM s.r.o., Rovná 4242/5, Poprad
Obstaranie umelecko-remeselných prác - replika zmenárenského stola 1 500,00 Peter Bobok, Bartošova Lehôtka 144
Obstaranie umelecko-remeselných prác -železná zámka, váza, truhlička a tympany 1 500,00 Peter Bazelides - BAZOKOV-Ateliér kováčstva, Sama Chalupku 296/43, Kremnica
Predĺženie podpory pre VMware vSphere 6 844,00 Gratex International a.s., Galvaniho ul. 17/C, Bratislava
Vyhotovenie a dodanie propagačných predmetov pre študentov, súťažiacich a návštevníkov 3 702,00 FIBI, s.r.o., Budatínska 17, Bratislava
Výmena zapustených roštov na čistenie v priestoroch vstupov do budovy expoz.Košice 1 005,60 Stanislav Gajdoš ELSOLE, Gagarinova 8, Humenné
Výmena vnútorných čistiacich zón v priestoroch budovy expoz. Košice 1 757,98 Slovak Trend s.r.o., Buzulucká 4, Košice
Odborná prehliadka vzduchotechnického zariadenia 7 300,00 Ivan Malina-KREDIT - Vzduchotechnika, montáže s.r.o., Višňová 197/6, Trenčín
Razenie medailí z XII. Medzinárodného sympózia medailí Kremnica 2013 4 260,00 Mincovňa kremnica š.p., Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica
Fitness zariadenie do objektu VUZ Bystrina 9 970,00 DAFE - Mgr. Darina Godálová, K zábraniu 854. Trenčín
Inzertná stránka v publikácii Cestovný informátor 1 004,22 Jozef Čurila JOMA, Záhradnícka 224/B, Vrútky
Hlavná revízia transformátotov a odstránenie zistených závad pri hlavnej revízii transformátorov 8 300,00 HESIA s.r.o. Agátova 22, Bratislava
Frankovací stroj na diaľkovú kreditáciu 2 270,00 ROBINCO Slovakia s.r.o.Dolné Rudiny 1, Žilina

1. štvrťrok 2013

Predmet zákazky  Hodnota zákazky
(v EUR bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
Dodávka tonerov do tlačiarní 9 996,00 Clean Tonery, s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok
Prenos archívnych videozáznamov do digitálnej podoby na HDD 1 390,00 LTV PRODUCTION, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava
Zariaďovacie predmety na umiestnenie zbierkových predmetov 6 327,20 TRIXO spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava
Zabezpečenie recepcie pri príležitosti 20. výročia vzniku NBS 5 965,78 Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik č. 15, Bratislava
Upratovacie a čistiace služby - NBS expozitúra Košice 7 888,00 AVANCE UM s.r.o., Barčianska 68/A, Košice
Inštalácia expozície - Technické zariadenia na spracovanie slovenskej meny 6 477,00 Mgr. art. Igor Valuška, Kremnica
Obstaranie textílií 3 358,98 Bc. Mária Žemberová MARIMPEX, Zbehy 788
Výkon revízie a funkčných skúšok na systémy Heiman 1 820,00 Fiswell,s.r.o., Mliekarenská 8, Bratislava
Nákup vecných cien na finále súťaži organizovaných NBS 5 603,00 MICROCOMP-Computersystém s r.o., Kupecká 9, Nitra, PRO.Laika, spol s r.o. Palackého 12, Bratislava
Zabezpečenie služieb a prenájom detských atrakcií počas Dňa otvorených dverí NBS 1 060,00 Advantage spol. s r.o., Michalská 12, Bratislava
Fotografické práce 9 000,00 Marek Gavlák, U Hluška, Okružná 154/62, Čadca
Servis, revízie a kontroly systému EPS v objektoch NBS 3 650,00 LITES-SLOVAKIA SK, s.r.o., Kvetná 16, Nová Dedinka
Dezinsekcia a ničenie buriny 1 800,00 Roman Slezák-GELOS, P.Jilemnického 2, Banská Štiavnica
Úprava a doplnenie ochranných systémov na prístavbe 5 615,14 Fittich Preal, s.r.o., Slovenská 3265/12, Prešov
Údržbársky materiál - chémia 2 015,40 Würth s.r.o., Pribilinská 2, Bratislava
Dodávka kvetín a kvetinových aranžmánov 5 369,00 BDA Investment sr.o., Magurská 3/B, Bratislava
Zmena programového systému IS STATUS/STATUS DFT - Licencie software Matlab 5 785,00 Humusoft, s.r.o., Pobřežní 20, Praha
Nákup stoličiek a stolov 8 150,00 DUBLINO Bratislava Showroom, Rožňavská 1, Bratislava
Profilaktická prehliadka trezorových dverí 1 132,00 Wertheim, Kračanská cesta 49, Dunajská Streda
Nákup 1 ks trezora 8 380,91 Wertheim, Kračanská cesta 49, Dunajská Streda
Športové atrakcie - Deň otvorených dverí v NBS 1 700,00 ADRENALINE AGENCY, s.r.o., Sládkovičova 4, Banská Bystrica
Kontrola komínov 2013 - 2016 4 372,00 Peter Gulika, Tupolevova 24, Bratislava, Gabriel Klotton Školská 17 Hurbanovo, Miroslav Daniel, Dietomá 16 Drietoma, Tomáš Hlaváčik, Poľná 6412 Banská Bystrica, František Adamčák, Nám.republiky 10 Lučenec, Peter Huliak Sadza, Ľ.Štúra 1 Žilina, Pavol Tatarko, Tajovského 2599/4, Poprad
Prekládka plynovej prípojky 8 139,80 BEPAXTHERM s.r.o., Rovná 4242/5, Poprad