2012

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. štvrťrok 2012

Predmet zákazky  Hodnota zákazky (v EUR bez DPH) Identifikácia úspešného uchádzača
Fotografické práce 1 416,00 Ivan Pepich, Photoateliér, M. Chrasteka 507/5, Žiar n/Hronom
Výber dodávateľa činnosti bezpečnostno - technickej služby 2 400,00 PROFIS s.r.o., Jána Palárika 16, Holíč
Posilňovacie stroje 9 990,00 DAFE - Mgr. Darina Godálová, K Zábradliu 854, Trenčín
Kultúrny program na spoločenskom podujatí 4 200,00 Agentúra DUNA s.r.o., Pod Párovcami 165. Piešťany
Vianočný koncert 1 666,70 Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, Čapková 10 Bratislava
Nákup zariadenia CISCO 2901-SEC/K9 1 410,79 ANECT a.s., Teslova 30, Bratislava
Technická pomoc - výkazy výmer pre opravy v roku 2013  1 700,00 Ing. Karol Zaremba, Horná 71, Banská Bystrica
Zabezpečenie prekladateľských služieb v oblasti prekladov dokumentov 9 900,00 STILUS, s.r.o., Grősslingová 71, Bratislava
Zabezpečenie korektorských služieb v oblasti korektúry prekladov dokumentov NBS     9 900.00 Edward McWilliam, Mostová ul. 1/b, Bernolákovo
Nájom nebytových priestorov na spoločenské stretnutie 9 999,00 Národné tenisové centrum, a.s., Príkopova 6, Bratislava 
Dodanie reprezentačných úžitkových predmetov určených na reprezentačné účely doma i v zahraničí 9 119,10 Hauerland, spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany na expozitúrach NBS a VÚZ Bystrina 2 400,00 PROFIS s.r.o., Jána Palárika 16, Holíč

3. štvrťrok 2012

Predmet zákazky  Hodnota zákazky (v EUR bez DPH) Identifikácia úspešného uchádzača
Výmen a ventilov, armatúr, batérií vody 1 860,56 Hytega, Ing. Jaroslav Leník, Čkalovova 22 Košice
Projekt stavebných prác 1 725,00 NAMI ateliér s.r.o. Ružová dolina 12, Bratislava
Projekt zateplenia 1. NP budovy 1 350,00 Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, Prešov
Úprava a doplnenie ochranných systémov  na prístavbe objektu 2 492,52 Fittich Preal s.r.o., Slovenská 12, Prešov
Pranie a žehlenie prádla 8 870,00 2D s.r.o., Topoľčianska 33, Bratislava
Nákup permanentiek do relax centra 1 283,00 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s., ul. SNP 519, Turčianske Teplice
Nákup permanentiek do relax centra 1 808,00 Rímske kúpele S.P.Q.R. Privilege, Werferova 3, Košice
Technický prostriedok systému vyrozumenia 2 268,00 Telegrafia, a.s., Lomená 1, Košice
Jazykové nahrávky pre naplnenie multimediálnych sprievodcov 6 500,00 Promotion and Education, s.r.o. Na Fialce II, Praha 6
Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby 1 788,00 eBIZ Corp, s.r.o. Lehotského 1, Bratislava
Pravidelná údržba transformačných staníc 7 399,00 Schneider Electric Slovakia, s.r.o., Karadžičova 16, Bratislava
Nákup novoročných diárov 2 959,00 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava
Elektrický paletovací vozík 3 250,00 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o.,Vajnorská 134/B
Bratislava

2. štvrťrok 2012

Predmet zákazky

 Hodnota zákazky (v EUR bez DPH)

Identifikácia úspešného uchádzača

Umelohmotné plomby vrátane drôtu

1 344,56

Rebus Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 7192/6A, Šaľa

Maliarske práce

2 086,10

Peter Olekšák, Maliarstvo-Natieračstvo, Bardejovská 6, Kežmarok

Samolepiace etikety do tlačiarní elektronických váh

1 936,80

Mettler Toledo spol. s.r.o., Hattalova 12, Bratislava 

Oprava rozvodov vody, tesnení a ventilov

1 860,56

HYTEGA-Ing. Juraj Leník, Čkalovova 22, Košice

Oprava poškodenej podlahy v skladových priestoroch

4 047,80

Minarope, s.r.o. Tehelná 25, Trnava

Servis, revízie a kontroly systému EPS

1 036,00

Lites-Slovakia s.r.o., Kvetná 16, Nová Dedinka

Úprava a doplnenie ochranných systémov PTV

1 363,29

Fittich Preal s.r.o., Slovenská 12, Prešov

Oprava zatekania do zasadacej miestnosti

2 016,00

TRIZON s.r.o., Južná trieda 66, Košice

Protipožiarny náter, maľba stien a protipožiarna omietka

2 872,00

TRIZON s.r.o., Južná trieda 66, Košice

Umelecko-remeselné práce

2 890,00

Mgr. Art. Tomáš Šiagi, Zolnianska 3075/22, Lieskovec

Príprava propagačných tlačovín

3 500,00

Tvorivec s.r.o., Ivan Bíly, Gorkého 60, Martin

Kuchynské potreby

2 160,78

Karlo, s.r.o., Staviteľská 7, Bratislava

Výmena interiérových roliet na okná

1 106,65

K Systém s.r.o., SNP 2780/170, Žiar nad Hronom

Pranie prádla

1 153,00

Citonova s.r.o. , Nám.L.Svobodu, Banská Bystrica

Nákup textilných výrobkov

2 812,20

Bc. Mária Žemberová, MARIMPEX, Zbehy 788

Dodávka, montáž a oprava žalúzií

1 080,00

Jozef Rendoš-DOMEN, Pri pošte 23, Košice-Barca

Športové atrakcie

1 630,00

Adrenaline Agency s.r.o., Sládkovičova 4, Banská Bystrica

Sezónna úprava zelene

3 530,00

Ing. Michal Slivka, Dargovských hrdinov 9, Humenné

Prenájom 2 parkovacích boxov

2 490,00

EEI spol. s.r.o., Laurinská 18, Bratislava

Výtvarné a architektonické riešenie a realizácia novej dlhodobej výstavy kremnickej kameniny

6 899,50

Mgr. Art. Juraj Poliak, Letná 6, Žilina

Termovízne meranie hlavných rozvádzačov

1 004,67

Alt-energie, spol. s.r.o., Partizánska 56, Trenčín

1. štvrťrok 2012

Predmet zákazky

 Hodnota zákazky (v EUR bez DPH)

Identifikácia úspešného uchádzača

Fotografické práce

 

1 416,00

Ivan Pepich, Photoatelier,
Žiar nad Hronom

Nákup čiernej techniky

5 038,35

TWIS,
Kalinčiakova 31, Bratislava

Zabezpečenie autobusovej dopravy

1 175,00

Slovak Lines Express,
Bratislava

Predĺženie obnovy licencií a technickej podpory pre softvér Eviews

4 520,00

TStat S.r.l.,
via Rettangolo, 12/14, Sulmona , PSČ 67039 , Italy 

Vozidlové rádiostanice pre prepravné vozidlá NBS

2 649,00

COOPEX-RADIO, a.s.,
Stachanovská 9, 821 05 Bratislava