2011

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. štvrťrok 2011

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

(v EUR bez DPH)

Identifikácia úspešného uchádzača

Zabezpečenie kultúrnych podujatí - Vianočný koncert pre MMM Kremnica 

2.300,00

Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava (Moyzesovo kvarteto a Marian Varga)

Sťahovanie výpočtovej techniky zo zrušených expozitúr 

2.837,00

PLUSIM, s r.o., Staré grunty 36, Bratislava

Výkon inžinierskej činnosti na rekonštrukciu strechy a kotolne 

2 260,00

Ing. Pavol Genzor PG SERVIS, Na kopci 42, Bratislava

Dodávka a montáž žalúzií na okná v budove expozitúry NBS Košice, 

1 220,00

Jozef Rendoš - DOMEN, Pri pošte 23, 040 17  Košice - Barca            

Zmena zaústenia kanalizácie 

1 745,82

Ing. Vladimír Beňo - SASMOS, 966 11  Trnavá Hora 124,

Maliarske práce v budove NBS - I. Karvaša, 

10 200,00

Pavol Macháč, Na hlinách 64, 917 01 Trnava

Odborný konzervátorský zásah na novodobých rámoch a reštaurovanie obrazov

2.085,00

Akad.sochár Bedrich Hoffstädter, Povraznícka 18, 811 05 Bratislava,

Oprava sadrokartónu, dlažby a maľoviek v budove NBS, Vazovova 2, BA 

5 705,00

Ján Páleník, Farská 14, 919 35 Hrnčiarovce nad Parmou

Technická pomoc - návrh riešenia expozície technických zariadení na spracovanie

slovenských bankoviek a mincí 

1 180,00

Ing. arch. Katarína Valušková, Angyalova 411/15, 967 01, Kremnica             

Ceny na finále stredoškolskej súťaže Generácia Euro 

6 367,66

Datalan, a.s., Galvaniho 17/c, 821 04 Bratislava

Komentáre pre právny systém

1 556,00

IURA Edition, spol. s.r.o., Oravská 17, Bratislava

Obstaranie 4 ks licencií programového vybavenia  oXygen XML Editor Profesional

1 417,27

SyncRO soft ltd, str. Fermei, nr. 42, Craiova 200782, Romania 

Manipulačné vozíky

3 531,75

KWESTO s.r.o., Cintorínska 12 Nitra  ,

Náboje do zbraní, puzdra a čistiace prostriedky na zbrane 

3 887,65

Veľkoobchod - zbrane s.r.o., Zelená 11, Nitra

 

Zabezpečenie digitálneho frankovacieho stroja  EUR

2 199,00

Robinco Slovakia s.r.o., Na pántoch 22, Bratislava 

Zabezpečenie prekladov dokumentov NBS

9 000,00

Múdry preklad, s.r.o, Šulekova 12, 811 01 Bratislava    

Zabezpečenie korektúry prekladov dokumentov NBS v anglickom jazyku 

8 500,00

Juraj Tomovčík, Pod Rovnicami 41/9, 841 04 Bratislava 

3. štvrťrok 2011

Predmet zákazky Hodnota zákazky (v EUR bez DPH) Identifikácia úspešného uchádzača
Protipožiarna sádrokartónová priečka 1 500,00 Profistaving s.r.o., Čalovského 4, Bratislava
Oprava atiky na streche, oprava vstupného schodiska 2 848,66 Karol Kosturák KaZ, Štúrovo nábr.19/8, Spišská Nová Ves
Kompresor stlačeného vzduchu 4 750,00 B& D Trading, Vinohradnícka 3, Bratislava
Zabezpečenie dodávateľa na dodávku razených medailí 4 188,00 Mincovňa Kremnica, Štefanikovo nám. 25,  Kremnica,
Technická pomoc "Objekt č. 568/1 - statický posudok trhlín hradobného múru, Kremnica" 1 440,00 Ing. Ján Ďurica, Matúškova 28, 974 01  Banská Bystrica
Automatická aktualizácia údajov ASPI servera NBS prostredníctvom Internetu a zakúpenie single licencií ASPI Časť A 1 604,17
Časť B 6 806,84
Časť A - Automatická aktualizácia údajov ASPI  servera NBS   prostredníctvom Internetu - IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava
pre Časť B - Dodanie single licencií ASPI - IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava
Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby 6 820,00 NAR Marketing s.r.o., Šulekova 2, Bratislava
Zber odpadov, preprava a znehodnocovanie nebezpečného a iného odpadu 12 310,64€/2roky,A.S.A.
445,6€/2roky
za 65,6€/2 roky
Márius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín
Zohor, spol. s r.o. Bratislavska 18, Zohor
V.O.D.S., a.s. Podnikateľská 2, Košice

2. štvrťrok 2011

Predmet zákazky Hodnota zákazky
(v EUR bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
Oprava a ladenie organu 8 580,00 František Kutálek
SPC - B1025/7 Krnov - Pod Cvilínem, ČR
Policové regále 3 806,28 A-JE Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava
Nákup rádiostaníc pre komunikáciu technikov 4 964,05 Ing. Ladislav Bujna - MUR TOO
Magnetova 1, Bratislava
Nákup čiernej techniky 1543,05 TPD Euronics
Farského 26, Bratislava
Technická pomoc - výkazy výmer pre opravy v roku 2011 1 444,00 Ing. Ján Ďurica
Matúškova 28, Banská Bystrica
Maľovanie prevádzkových priestorov v expozitúrach NBS 317,40 Zdenko Makás - ZAMAL
Čerešňová 41, Banská Bystrica
1 267,50 Karol Kosturák KAZ
Štúrovo nábrežie 19/8, Spišská Nová Ves
2 600,00 Tibor Bednár
Jazdecká 5129/17, Nové Zámky
524,55 Peter Gavalier - GARANT
Jarmočná 3988/30, Poprad
Automatická aktualizácia údajov ASPI servera NBS prostredníctvom internetu a zakúpenie single licencii 8 411,01 ASPI IURA Edition spol.s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava 
Dodávka hotelového textilu  4 099,00 Evenit s.r.o.
Dolné Orešany
Nákup kuchynských potrieb 2 432,22 Karlo s.r.o.
Staviteľská 7, Bratislava
Zabezpečenie osobnej prepravy osôb pre účastníkov na 4. spoločensko-športový-relaxačný deň zamestnancov  NBS 1 110,00 Slovak Lines Express
Mlynské Nivy 31, Bratislava 
Zabezpečenie športových atrakcií  na 5. spoločensko-športový-relaxačný deň zamestnancov  NBS 1 500,00 Adernaline Agency
Sládkovičova 4, Banská Bystrica
Eviews 7.0 standard edition volume licence with 50 seats 4 480,00 Adalta
Via Gobetti 23, Arezzo, Italy 
Oprava sochy „Lyžiar" umelecké dielo 2 500,00 Mgr. Mária Kovaľová
Vyšné Ružbachy B/103,
Klimatizačné zariadenie 4 165,00 PRO KLIMA s.r.o.
Karpatské nám č.7, Bratislava,
Dezinsekcia, dezinfekcia, čistenie priestorov a ničenie buriny  1 560,00 Ing. Vladimír Pirošík - MSBB
Bernolákova 27, Banská Bystrica 
Dodávka technickej tabletovanej soli 1 539,00 Ing. Milan Dumanov RACIO
Bellova 89, Bratislava
Nákup technického dusíka 1 003,45 Messer Tatragass, spol. s r.o.
Chalúpkova 9, Bratislava