Zákazky s "nízkou hodnotou" - rok 2014

Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena (EUR bez DPH) Termín zadania zákazky
19.2.2014 Predĺženie obnovy licencií a technickej podpory pre softvér Eviews 6 190,00    6.3.2014
10.2.2014 Výtvarné riešenia a kreatívne koncepty informačných a propagačných materiálov NBS 10 780,00 14.2.2014
30.1.2014 Obaly na gratulačné listy  1 862,40    5.2.2014
28.1.2014 Dodávka tonerov do tlačiarní a faxov pre NBS 19 604,40  
15.1.2014 Fotografické práce múzejných zbierkových predmetov s dôrazom na numizmatické zbierky 12,00 eur/snímok 26.2.2014
10.1.2014 Zabezpečenie prekladateľských služieb v oblasti prekladov dokumentov NBS 14 000,00 16.1.2014