Zákazky s "nízkou hodnotou" - rok 2013

Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena (EUR bez DPH) Termín zadania zákazky
30. 12. 2013 Zabepečenie korektorských služieb v oblasti korektúry prekladov dokumentov NBS 5 000,00 16. 1. 2014
27. 12. 2013 Zabezpečenie prekladateľských služieb v oblasti prekladov oficiálnych dokumentov NBS a ECB a legislatívnych noriem NBS 16 000,00 16. 1. 2014
18. 12. 2013 Dodávka filtrov a čistiacich tabliet do kávovarov  1 012,15  
18. 12. 2013 Bezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP - výkon inžinierskej činnosti 2 200,00 10.2.2013
18. 12. 2013 Návrh na využitie pozemku a štúdia interiéru VÚZ Bystrina 19 750,00 27.12.2013
18. 12. 2013 Úprava technickej architektúry systému pre vzdialený prístup k IS NBS 17 857,00  
13. 12. 2013 Celoročné dodávanie kvetinovej výzdoby do priestorov pracovne a sekretariátu guvernéra  9500,00 19. 12. 2013
11. 12. 2013 Pripojenie BCP v Bratislave do siete Univerzal-NET 2 264,83  
11. 12. 2013 Dodávka a montáž rozvádzačov na zabezpečenie zmeny napájania obehových čerpadiel pre chladiace jednotky v budove NBS  1178,38  
09. 12. 2013 Obstaranie diskrétnych výplatných pások 510,00 18. 12. 2013
06. 12. 2013 Obstaranie motorovej nafty do nádrží pre náhradné zdroje elektro dieselagregáty 10 960,40 13. 12. 2013
06. 12. 2013 Sortiment kuchynských potrieb na obdobie r. 2013 pre Ústredie NBS 1 109,69 12. 12. 2013
26. 11. 2013 Nákup elektrického a údržbárskeho zariadenia a materiálu    
22. 11. 2013 Dodávka kancelárskych kresiel a stoličiek 11 585,00 3. 12. 2013
20. 11. 2013 Oprava malieb vnútorných okien - expozitúra NBS Banská Bystrica 1 332,93 26.11.2013
20. 11. 2013 Oprava malieb - VÚZ Bystrina 2 490,10 26.11.2013
15. 11. 2013 Obstaranie kultúrnych podujatí - Vianočný koncert (v MMM Kremnica) 1300,00  
11.11.2013 Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok, funkčných skúšok, kontrol, výkon pozáručného servisu, opráv a zaškolenia obsluhy ochranných systémov (EPS, EZS a CCTV) v objektoch múzea mincí a medailí Kremnica 7140,00 20. 11. 2013
 11. 11. 2013 Denný diár JAZZ s logom NBS  2014 3058,00  
11. 11. 2013 Oprava malieb - ústredie NBS Bratislava 10 010,00  
11. 11. 2013 Oprava malieb - expozitúra NBS Košice 2 728,20 22.11.2013
7. 11. 2013 Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vstupových systémov 14276,01 25. 11. 2013
5. 11. 2013 Dokumentácia skutočného vyhotovenia objektu Bystrina 5 750,00 19.11.2013
5. 11. 2013 Návrh na rekonštrukciu strechy 1 795,00 18.11.2013
29. 10. 2013 Tlač samolepiacich štítkov na plastové vrecká s eurovými mincami 4480,00  
29. 10. 2013 „Úradné skúšky, odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení, odborné prehliadky kotolní a pravidelné prehliadky kotlov na všetkých objektoch NBS“ Časť 1: Región „A“
10 400,83 EUR
Časť 2: Región „B“
3 228,40 EUR poskytovateľ služby nie je platcami DPH Časť 3: Región „C“
2 581,67 EUR

5. 12. 2013

 

5. 12. 2013

 

 

10. 12. 2013

 

25. 10. 2013 Kultúrny program na spoločenské stretnutie zamestnancov NBS v roku 2014 4 400,00 5. 12. 2013
16. 10. 2013 Obstaranie šitia jednotlivých odevov pre bankovú políciu v NBS (Dodávateľ: SABRINA MODELLE, s.r.o.) 17294,53 22. 10. 2013
14. 10. 2013 Výmena skla - expozitúra Poprad  2031,20 18. 10. 2013
14. 10. 2013 Vytýčenie a zameranie pozemku Bystrina 695,00 30. 10. 2013
14. 10. 2013 Oprava malieb - expozitúra Nové Zámky 1432,50 18. 10. 2013
8. 10. 2013 Oprava zámkovej dlažby 3 005,26 15. 10. 2013
8. 10. 2013 Oprava náterov a malieb expozitúra NBS Banská Bystrica 11 538,24 14. 10. 2013
7. 10. 2013 Podložky pod nohy 1 890,72 15. 10. 2013
2. 10. 2013 Zakúpenie modulov SFP/2G1/850I/MM/LC pre DWDM multiplexory a ich servisnej podpory 3 212,65 15. 11. 2013
23. 9. 2013 Dodanie projektorov s príslušenstvom a audio/video techniky 6 422,40 4. 10. 2013
23. 9. 2013 Dodanie skartovačov a viazacích strojov 5 256,34 27. 9. 2013
21. 8. 2013 Pripojenie WiFi v prostredí NBS 600,00 20. 9. 2013
9. 8. 2013 Obstaranie zariadení CISCO pre TP - Pripojenie WiFi v prostredí NBS 2 933,64 20. 9. 2013
1. 8. 2013 Nákup bielej techniky pre NBS 10 688,5 17. 9. 2013
25. 7. 2013 Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska 3 194,90 19. 8. 2013
4. 7. 2013 Reštaurovanie obrazov

1. časť: 4 833,34

2. časť: 1 871,00

3. časť: 820,00
4. časť: 416,67
5. časť: 110,00
6. časť: 1 041,67
7. časť: 413,67
8. časť: 460,00

4.9.2013

6. 9. 2013

22.8.2013
1.10.2013
22.8.2013
1.10.2013
1.10.2013
22.8.2013