Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum Názov
21. 10. 2013 Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
11. 11. 2013 Vysvetlenie

Výzva na predkladanie ponúk
21. 10. 2013 Súťažné podklady [.pdf, 669.4 kB]

25. 2. 2014
21. 10. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 5.3.2014 o 14:00 h
- Ostatné - 19.11.2013 o 13:00 h
Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradenéhoplnenia
Zoznam subdodávateľov