Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok

Dátum

Názov

8.10.2013 Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok
23.10.2013 Vysvetlenie

Výzva na predkladanie ponúk
8.10.2013 Súťažné podklady


8.10.2013

26.11.2013

Otváranie ponúk
- Ostatné - 29.10.2013 o 10,00 h
- Kritériá   -   5.12.2013 o 13.00 h
12.12.2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky

 

25.2.2014

Zmluva a dodatky

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

25.2.2014 Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov