Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb

Dátum Názov
26. 7. 2013 Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
26. 7. 2013
6. 8. 2013
Súťažné podklady
Doplnenie a oprava súťažných podkladov
15. 8. 2013 Vysvetlenie

21. 10. 2013
20. 8. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 22.10. 2013 o 10.00 h
- Ostatné - 9.9. 2013 o 13.00 h
13. 2. 2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk na 4. časť predmetu zákazky
13. 2. 2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk na 5. časť predmetu zákazky
8. 11. 2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk na 7., 8. a 10. časť predmetu zákazky
3. 12. 2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk na 9. časť predmetu zákazky
5. 12. 2013 Výsledok vyhodnotenia ponúk rámcovej dohody pre 4. a 5. časť predmetu zákazky
3. 2. 2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk rámcovej dohody pre 1., 2. a 6. časť predmetu zákazky
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky

 

25. 2. 2014

11. 2. 2014

11. 2. 2014

31. 12. 2013

31. 12. 2013

19. 12. 2013

9. 1. 2014

23. 12. 2013

Zmluva a dodatky

Dodatok č. 1 ku  Kúpnej zmluve na dodávku softvéru č. Z-005.10.1024.08

4. časť predmetu zákazky: Rámcová dohoda č. Z-005.10.1024.04

5. časť predmetu zákazky: Rámcová dohoda č. Z-005.10.1024.05

7. časť predmetu zákazky: Kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.11

Zmluva o dielo č. Z-005.10.1024.12

8. časť predmetu zákazky: Kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.08

9. časť predmetu zákazky: Kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.09

10. časť predmetu zákazky: Kúpna zmluva č. Z-005.10.1024.10

Správa
Ponuky uchádzačov
26. 2. 2014

Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia

Plnenie a úhrada plnenia - 7. časť [.pdf, 1819.8 kB]
Plnenie a úhrada plnenia - 8. časť [.pdf, 1158.3 kB]
Plnenie a úhrada plnenia - 9. časť [.pdf, 1195.5 kB]
Plnenie a úhrada plnenia - 10. časť [.pdf, 2420.4 kB]

Zoznam subdodávateľov