Služby informačných technológií - bezpečnostné testovanie

Dátum Názov
13.12.2013 Služby informačných technológií - bezpečnostné testovanie

Výzva na predkladanie ponúk
13.12.2013 Súťažné podklady
13.01.2014 1. vysvetlenie súťažných podkladov
14.01.2014 2. vysvetlenie súťažných podkladov

20.01.2014

24.02.2014

Otváranie ponúk - Ostatné - 21. 1. 2014 14:00

                         - Kritériá - 3. 3. 2014  10:00

10.03.2014

Výsledok vyhodnotenia ponúk na 1. časť predmetu zákazky