Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory

Dátum Názov
13.2.2014
Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
13.2.2014
Súťažné podklady