Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektroinštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov

Dátum Názov
9.12.2013
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektroinštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov

Výzva na predkladanie ponúk
9.12.2013 Súťažné podklady
Vysvetlenie7.1.2014

Otváranie ponúk
- Kritériá
- Ostatné - 7.1.2014 o 14:00 h
Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Pomuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov