Poskytnutie cateringovej služby

Dátum Názov
24.10.2013 Poskytnutie cateringovej služby

Vysvetlenie

Výzva na predkladanie ponúk
24.10.2013

Súťažné podklady [.pdf, 270.3 kB]

Príloha č.1. - kritéria [.pdf, 31.5 kB]

Zmluva o dielo [.pdf, 50.7 kB]24.10.2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 18.11.2013; 13,00 h
- Ostatné - 18.11.2013; 13,00 h
Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa

Ponuky uchádzačov

 

Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov