Nákup úžitkového motorového vozidla kategórie N1

Dátum Názov
24.2.2014
Nákup úžitkového motorového vozidla kategórie N1

Výzva na predkladanie ponúk
24.2.2014
Súťažné podklady
07.3.2014 Doplnenie, oprava súťažných podkladov

24.2.2014

 

Otváranie ponúk - Ostatné 31.3.2014 o 13:00 h

                        - Kritériá