Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS

Dátum Názov
19. 10. 2013 Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
19. 10. 2013

Súťažné podklady [.pdf, 1123.5 kB]

Príloha č. 1 k zmluve o dielo [.pdf, 615.6 kB]

Príloha č. 1 k servisnej zmluve [.pdf, 68.4 kB]

Príloha č. 2 k servisnej zmluve [.pdf, 265.4 kB]

Príloha č. 3 k servisnej zmluve [.pdf, 209.3 kB]

Príloha č. 4 k servisnej zmluve [.pdf, 164.7 kB]

Príloha č. 5 k servisnej zmluve [.pdf, 80 kB]

Príloha č. 6 k servisnej zmluve [.pdf, 137.7 kB]

11. 12. 2013 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
23. 12. 2013 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
14. 1. 2014 Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

 

17. 1. 2014

Otváranie ponúk
- Ostatné - 21.1.2014