Dodávka elektrickej energie na roky 2015 - 2018 pre objekty NBS

Dátum Názov
25.2.2014
Dodávka elektrickej energie na roky 2015 - 2018 pre objekty NBS

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

25.2.2014

 

 

 

Súťažné podklady

Príloha 1 zmluvy

Príloha 2 zmluvy

Príloha 4 zmluvy


Vysvetlenie


Otváranie ponúk
- Kritériá
- Ostatné

Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky
Zmluva a dodatky
Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov