Dodanie multifunkčných tlačových zariadení a poskytnutie služby ALL IN

Dátum Názov
16. 10. 2013 Dodanie multifunkčných tlačových zariadení a poskytnutie služby ALL IN

Vysvetlenie

Výzva na predkladanie ponúk
16. 10. 2013 Súťažné podklady [.pdf, 324.7 kB]
SP - Príloha č. 2 - zmluva [.pdf, 45.8 kB]
Tabuľka [.xls, 20 kB]

3. 1. 2014
16. 10. 2013
Otváranie ponúk
- Kritériá - 14.1.2014; 09,00 h
- Ostatné - 5.11.2013; 13,00 h  
12. 2. 2014 Výsledok vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie vyhodnotenia jedinej ponuky

 

5.3.2014

Zmluva a dodatky

Kúpna zmluva pre dodávku ČB a FMDS č. 10/2014

6.3.2014 Správa
Ponuky uchádzačov
Dokument o plnení a suma skutočne uhradeného plnenia
Zoznam subdodávateľov