Makroekonomické predikcie vybraných bánk

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

  1. Predikcie na dané obdobie predstavujú priemer a rozpätie odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov 6 vybraných bánk v SR (Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank Slovakia, Československá obchodná banka a Poštová banka).
  2. Údaje sú aktualizované mesačne, do 25 dní po skončení referenčného mesiaca.

 

Na aktuálne obdobie (štvrťrok, mesiac):

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Na koniec aktuálneho roka (december):

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Poznámka: Od júla 2017 predikcia HICP inflácie ako priemer za rok

Na koniec nasledujúceho roka (december):

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Poznámka: Od júla 2017 predikcia HICP inflácie ako priemer za rok