Makroekonomické predikcie vybraných bánk

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

  1. Predikcie na dané obdobie predstavujú priemer a rozpätie odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov 6 vybraných bánk v SR (Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank Slovakia, Československá obchodní banka a Poštová banka).
  2. Údaje budú aktualizované mesačne, do 25 dní po skončení referenčného mesiaca.

 

Na aktuálne obdobie (štvrťrok, mesiac):

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Na koniec aktuálneho roka (december):

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Na koniec nasledujúceho roka (december):

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019