2017

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2016 2017
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11p 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 56 594 56 391
56 931
56 864
57 475
57 977
58 057
58 335
58 873
58 837
59 116
59 794
60 253
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 18 542 18 010
18 501
18 321
17 933
17 861
18 044
18 186
18 280
18 267
18 461
18 129
18 076
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 48 662 49 262
49 656
49 900
50 378
50 853
51 084
51 695
52 168
52 465
52 765
53 200
53 263
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 15 878 16 364
17 206
18 682
19 310
19 306
19 401
19 588
19 903
20 166
20 330
20 776
22 571
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 5 791 5 812
6 363
5 862
6 033
6 164
6 321
6 504
6 361
6 329
6 531
26 325
26 160

p - predbežné údaje