2015

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2014 2015
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 48 355 48 188 48 831 49 432 49 486 50 220 50 746 51 561 51 606 51 591 51 919 52 304 53 704
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 13 278 13 084 13 208 13 924 14 476 14 938 15 329 15 679 16 015 16 451 16 754 17 233 17 529
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 40 884 41 299 41 694 41 820 41 046 42 403 42 900 42 973 42 264 43 735 43 105 44 847 44 627
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 11 730 12 103 11 901 11 758 10 549 10 531 11 091 10 429 11 367 11 360 11 062 11 143 11 609
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 6 605 4 601 4 454 4 342 5 039 4 950 4 930 5 196 4 981 4 963 5 632 5 108 5 641

p - predbežné údaje