2014

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2013 2014
12p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11p 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 46 095 46 213 46 895 46 793 47 107 47 214 47 220 47 159 47 055 46 613 47 028 47 355 48 355
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 14 244 14 314 14 362 14 451 14 002 13 971
14 005 13 872 13 920 14 121 13 546 13 757 13 278
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 38 539 38 963 39 011 39 131 39 443 39 582
39 875 40 182 40 565 40 762 41 016 41 310 40 884
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 8 405 8 495 9 115 9 425 9 171 9 183
9 387 9 292 9 185 9 317 9 927 10 045 11 730
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 5 251 7 692 7 913 6 868 5 550 5 193
7 074 7 849 7 882 7 839 7 809 7 222 6 605

p - predbežné údaje