2013

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2012 2013
12p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 43 536 42 940 43 434 43 595 44 140 44 153 44 185 43 901 44 274 44 213 45 576 45 018 46 095
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 15 984 16 075 16 446 15 814 15 822 16 090 16 438 15 880 15 795 15 519 15 391 15 036 14 244
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 36 333 36 516 36 871 36 690 36 710 36 794 37 141 37 084 37 240 37 621 37 858 38 046 38 539
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 8 567 8 675 8 324 8 564 8 222 8 047 7 822 7 751 7 891 7 919 8 287 8 320 8 405
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 5 566 6 072 6 514 6 089 6 325 6 909 6 594 6 741 6 571 6 437 6 454 6 783 5 277

p - predbežné údaje