2012

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2011 2012
12p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 40 843 40 557 40 994 41 334 41 573 42 347 41 644 42 019 41 990 41 871 41 961 42 262 43 536
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 16 220 16 928 17 157 16 574 16 959 16 794 16 349 16 572 16 418 16 486 16 253 16 225 15 984
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 36 371 36 575 36 682 36 839 37 037 37 147 36 870 37 174 36 993 37 069 36 337 36 645 36 333
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 8 257 8 989 9 351 8 840 9 125 8 958 8 841 9 180 8 877 8 388 8 358 8 342 8 567
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 3 993 5 759 6 593 6 537 6 738 6 269 5 141 4 616 4 357 4 183 3 593 4 504 5 566

p - predbežné údaje