2011

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2010 2011
12p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 40 578 40 573 40 397 40 131 40 441 40 672 40 871 40 687 41 422 41 071 40 948 41 285 40 843
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 16 122 15 574 16 232 15 557 15 006 15 168 15 361 15 196 15 620 16 063 16 351 16 563 16 220
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 33 574 33 972 34 070 34 220 34 627 34 958 35 390 35 579 35 925 35 977 36 103 36 372 36 371
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 8 149 8 475 8 570 8 474 8 730 9 067 9 267 8 750 9 220 8 871 9 043 8 694 8 257
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 2 335 3 189 4 083 3 296 2 978 3 685 2 820 4 057 5 820 5 776 4 873 4 935 3 993

p - predbežné údaje