2010

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2009 2010
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 38 872 38 256 38 874 39 044 39 740 40 048 39 348 39 287 39 459 39 131 39 160 39 572 40 578
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 13 794 14 413 14 645 15 163 15 475 16 401 17 097 16 406 16 501 16 518 16 521 16 472 16 122
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 32 341 32 364 32 286 32 417 32 399 32 600 32 699 32 728 32 895 33 046 33 512 33 997 33 623
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 7 384 7 120 7 342 7 506 7 908 8 101 8 108 7 305 7 658 7 849 7 620 8 024 8 085
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 2 082 2 107 2 318 2 437 2 647 2 505 2 633 2 744 2 528 2 546 2 375 2 403 2 327

p - predbežné údaje