2009

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2008 2009
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 36 912 40 343 39 911 39 522 39 338 39 631 38 668 38 295 38 245 37 795 37 558 37 871 38 872
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 15 083 12 262 12 917 13 642 13 376 14 067 14 586 14 339 14 228 14 490 13 622 13 507 13 793
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 30 866 30 875 31 256 31 477 31 414 31 670 31 888 32 128 32 438 32 336 32 592 32 662 32 341
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 4 568 5 094 5 258 5 459 5 488 6 246 6 319 6 726 7 213 7 692 7 612 7 583 7 384
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 3 590 1 925 1 734 1 710 1 960 1 981 2 088 1 822 1 887 1 844 1 881 1 988 2 082

p - predbežné údaje