Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Späť na tabuľku

Vybrať
Vybrané hodnoty:

    Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

    (v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

    Graf sa nezobrazuje z dôvodu chýbajúcich údajov, alebo nulových hodnôt.

    Poznámky:
    1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu