Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Späť na tabuľku

Vybrať


Vybrané hodnoty:

  Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

  (v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

  Graf sa nezobrazuje z dôvodu chýbajúcich údajov, alebo nulových hodnôt.

  Poznámky:
  1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu.
  2) Údaje týkajúce sa sektora verejnej správy nie sú priamo porovnateľné so zbieranými údajmi za vládny dlh za účelom "procedúry nadmerného deficitu" v zmysle Paktu stability a rastu podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997.

  PFI - Peňažné finančné inštitúcie