Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Späť na tabuľku

Vybrať

Vybrané hodnoty:
  Graf zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
  (v tisícoch EUR)
  Graf sa nezobrazuje z dôvodu chýbajúcich údajov, alebo nulových hodnôt.
  Legenda:
  Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

  Poznámka:
  Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

  Užívateľská podpora:
  nbs.statistics@nbs.sk