Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
2.            Stavy
2.1.       Vklady
2.1.1.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou do 2R0,280,490,180,340,310,220,780,050,300,850,470,240,870,250,730,980,120,280,96-
2.1.2.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.1.3.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou do 2R0,160,090,12-0,230,35-0,020,420,600,090,140,550,000,700,010,630,470,120,080,35-
2.1.4.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.2.       Úvery
2.2.1.       Domácnostiam (S.14+S.15)
2.2.1.1.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou do 1R1,814,311,622,021,132,073,631,850,751,330,003,353,971,351,752,132,512,344,29-
2.2.1.2.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R--------------------
2.2.1.3.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 5R1,981,741,732,012,242,221,911,210,901,822,062,521,891,783,022,931,052,292,22-
2.2.1.4.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R6,1812,563,974,245,907,1315,447,966,243,3413,0013,553,615,6783,385,0111,286,0517,95-
2.2.1.5.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R --------------------
2.2.1.6.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R3,906,532,753,533,263,678,214,812,063,135,603,864,571,594,732,896,195,128,08-
2.2.2.       Nefinančným spoločnostiam (S.11)
2.2.2.2.  úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R 1,942,301,671,963,051,902,191,841,201,763,513,052,111,623,542,632,291,862,33-
2.2.2.1.  úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R1,912,371,371,794,102,212,801,891,691,524,453,632,241,513,760,672,652,093,82-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu sa skladajú z údajov tých členských štátov EÚ, ktoré v príslušnom období prijali euro. Údaje za Slovinsko sú uvedené v agregátoch eurozóny od januára 2007, údaje za Cyprus a Maltu od januára 2008, údaje za Slovensko od januára 2009 a údaje za Estónsko od januára 2011. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt