Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
2.            Stavy
2.1.       Vklady
2.1.1.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou do 2R0,240,460,110,220,160,260,670,030,210,630,280,150,960,210,690,820,090,230,90-
2.1.2.       Domácnostiam (S.14+S.15) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.1.3.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou do 2R0,090,060,08-0,280,18-0,080,380,480,090,090,24-0,110,60-0,090,680,100,080,070,45-
2.1.4.       Nefinančných spoločností  (S.11) s dohodnutou splatnosťou nad 2R--------------------
2.2.       Úvery
2.2.1.       Domácnostiam (S.14+S.15)
2.2.1.1.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou do 1R1,754,191,552,031,091,994,481,580,711,230,003,203,811,307,272,032,142,532,92-
2.2.1.2.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R--------------------
2.2.1.3.  úvery na bývanie s dohodnutou splatnosťou nad 5R1,861,571,661,942,132,061,991,220,881,682,012,481,791,713,012,731,082,302,34-
2.2.1.4.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R5,6812,514,024,055,807,0215,637,526,292,2812,8413,373,175,2562,254,7111,835,9417,10-
2.2.1.5.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 1R a do 5R --------------------
2.2.1.6.  spotrebiteľské a ostatné úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R3,796,212,803,343,143,558,094,912,152,965,703,884,401,514,682,815,925,157,77-
2.2.2.       Nefinančným spoločnostiam (S.11)
2.2.2.2.  úvery s dohodnutou splatnosťou nad 5R 1,842,281,621,812,951,802,281,801,201,603,313,042,001,613,442,552,131,852,53-
2.2.2.1.  úvery s dohodnutou splatnosťou do 1R1,582,311,271,693,731,963,101,601,530,984,153,492,021,133,690,502,442,173,78-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu sa skladajú z údajov tých členských štátov EÚ, ktoré v príslušnom období prijali euro. Údaje za Slovinsko sú uvedené v agregátoch eurozóny od januára 2007, údaje za Cyprus a Maltu od januára 2008, údaje za Slovensko od januára 2009 a údaje za Estónsko od januára 2011. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt