Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

(v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

Táto tabuľka obsahuje vybrané úrokové miery za eurozónu a jednotlivé členské štáty. Kritériom výberu bola významnosť ukazovateľov na úrovni eurozóny. Niektoré z úrokových mier môžu odrážať len malé objemy nových obchodov alebo stavov v jednej alebo vo viacerých členských krajinách. Údaje, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť na národnej úrovni, nie sú publikované.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
2021
December--------------------
November-0,03-0,01-0,02-0,08-0,11-0,130,010,02-0,090,040,00-0,070,02-0,020,02-0,100,000,00-0,01-
Október-0,03-0,01-0,02-0,08-0,11-0,130,010,03-0,090,040,00-0,080,02-0,020,02-0,090,000,000,00-
September-0,03-0,01-0,02-0,08-0,10-0,120,010,03-0,090,040,01-0,100,02-0,040,02-0,100,000,000,00-
August-0,03-0,01-0,01-0,08-0,10-0,130,010,03-0,080,040,01-0,040,02-0,020,02-0,070,000,000,00-
Júl-0,020,00-0,01-0,08-0,10-0,120,010,03-0,080,040,01-0,040,02-0,010,02-0,070,000,00-0,01-
Jún-0,02-0,01-0,01-0,06-0,10-0,120,010,03-0,070,070,01-0,050,02-0,030,02-0,110,000,000,00-
Máj-0,010,00-0,01-0,06-0,12-0,110,010,03-0,070,070,01-0,050,02-0,040,02-0,110,000,000,00-
Apríl-0,010,00-0,01-0,06-0,09-0,100,010,03-0,080,080,02-0,070,02-0,030,02-0,110,000,00-0,01-
Marec-0,01-0,01-0,01-0,06-0,08-0,110,010,03-0,080,080,02-0,070,02-0,010,02-0,110,000,00-0,01-
Február-0,01-0,010,00-0,06-0,08-0,100,010,00-0,070,080,020,010,03-0,020,02-0,110,000,00-0,01-
Január-0,01-0,010,00-0,06-0,09-0,100,010,01-0,060,080,030,010,03-0,020,02-0,120,000,00-0,01-
2020
December-0,010,000,00-0,05-0,08-0,090,010,01-0,060,080,040,010,03-0,030,02-0,130,000,00-0,01-
November-0,010,000,00-0,04-0,07-0,090,010,00-0,050,080,050,040,03-0,020,02-0,140,000,00-0,01-
Október0,000,000,00-0,04-0,07-0,090,010,01-0,050,080,060,050,03-0,020,02-0,130,000,00-0,01-
September0,000,000,01-0,04-0,07-0,080,010,00-0,050,080,070,050,03-0,020,03-0,110,000,000,01-
August0,000,000,01-0,03-0,06-0,080,010,00-0,030,070,070,030,03-0,030,07-0,120,000,000,01-
Júl0,000,000,01-0,03-0,06-0,080,010,01-0,030,080,080,020,03-0,060,12-0,120,000,000,02-
Jún0,000,000,01-0,03-0,06-0,080,010,00-0,030,080,100,020,030,000,08-0,110,000,000,02-
Máj0,000,000,01-0,03-0,07-0,080,010,01-0,030,080,100,020,03-0,010,08-0,150,000,00-0,03-
Apríl0,000,000,01-0,03-0,06-0,080,010,01-0,040,090,110,020,04-0,010,07-0,130,000,00-0,03-
Marec0,000,000,01-0,03-0,06-0,070,010,01-0,030,090,120,020,04-0,020,07-0,120,000,00-0,03-
Február0,000,000,01-0,010,03-0,060,010,01-0,020,090,120,020,04-0,010,08-0,120,010,00-0,03-
Január0,010,000,02-0,020,02-0,060,010,07-0,030,100,110,010,04-0,020,10-0,120,000,00-0,03-
2019
December0,010,000,010,010,02-0,050,010,07-0,010,100,120,040,05-0,030,02-0,150,000,00-0,04-
November0,020,000,020,000,03-0,040,030,08-0,010,090,150,050,05-0,020,09-0,100,000,00-0,04-
Október0,020,000,020,000,03-0,040,020,08-0,010,100,150,030,050,000,08-0,100,000,00-0,04-
September0,03-----0,04-0,07-0,10-0,040,05-0,010,08-0,00---
August0,030,000,020,010,03-0,030,020,080,000,100,140,030,060,000,09-0,070,010,00-0,04-
Júl0,030,000,020,000,03-0,030,050,090,000,100,130,030,060,000,08-0,050,010,00-0,04-
Jún0,030,000,030,010,03-0,030,050,090,000,100,160,010,06-0,020,08-0,050,010,00-0,05-
Máj0,030,000,030,010,03-0,030,050,090,000,100,170,010,06-0,010,08-0,040,010,000,04-
Apríl0,030,000,030,000,03-0,030,030,070,000,100,170,010,060,000,08-0,050,010,00-0,04-
Marec0,030,000,030,010,04-0,030,050,070,010,100,170,010,06-0,020,07-0,080,010,00-0,04-
Február0,030,000,030,010,04-0,030,030,060,000,100,160,010,060,000,08-0,070,010,00-0,04-
Január0,030,000,020,010,05-0,030,030,060,000,100,140,010,050,000,07-0,080,010,00-0,04-
2018
December0,030,000,020,010,04-0,030,030,080,000,100,140,010,060,000,02-0,080,010,00-0,04-
November0,030,010,030,010,05-0,030,030,080,000,100,160,010,060,000,08-0,060,010,00-0,04-
Október0,030,010,030,010,05-0,030,030,090,000,100,160,010,060,010,08-0,060,030,00-0,04-
September0,030,010,030,010,06-0,020,030,080,000,100,150,020,05-0,020,08-0,060,010,00-0,05-
August0,030,010,030,010,06-0,020,030,080,010,100,140,020,050,000,08-0,050,010,00-0,04-
Júl0,030,010,040,010,06-0,020,030,080,000,100,140,020,06-0,010,08-0,060,010,00-0,04-
Jún0,040,010,040,010,07-0,030,030,090,000,100,140,020,06-0,010,08-0,050,010,00-0,03-
Máj0,030,010,070,010,07-0,030,030,090,000,100,160,020,06-0,010,09-0,060,010,00-0,03-
Apríl0,030,010,070,010,07-0,030,030,090,000,100,170,010,060,010,10-0,070,010,000,00-
Marec0,040,010,050,020,08-0,020,020,09-0,010,110,140,010,060,010,10-0,080,010,000,00-
Február0,040,010,060,020,08-0,020,030,100,000,100,150,010,06-0,020,09-0,070,010,000,00-
Január0,040,010,050,020,08-0,020,020,10-0,010,100,160,020,06-0,010,08-0,090,010,000,00-
2017
December0,040,010,050,020,09-0,020,020,100,010,110,160,010,070,000,08-0,100,010,000,00-
November0,040,010,050,020,10-0,020,020,11-0,010,110,170,020,07-0,010,04-0,070,020,000,00-
Október0,040,010,050,020,11-0,020,020,110,000,110,170,010,070,010,07-0,080,020,000,00-
September0,040,010,050,020,11-0,020,020,11-0,010,110,130,020,08-0,020,04-0,090,020,000,01-
August0,040,010,050,020,12-0,020,020,110,000,110,140,020,080,000,04-0,080,020,000,01-
Júl0,040,010,050,020,10-0,010,020,11-0,010,110,140,010,080,010,02-0,080,020,000,01-
Jún0,040,010,060,020,10-0,020,020,110,010,110,140,020,090,000,03-0,080,020,000,01-
Máj0,050,010,050,020,10-0,010,020,110,000,110,150,020,09-0,010,03-0,070,020,010,01-
Apríl0,050,010,060,020,11-0,010,020,120,010,110,160,010,100,010,03-0,070,020,010,00-
Marec0,050,010,060,020,11-0,010,020,130,000,120,180,020,11-0,020,03-0,070,020,010,00-
Február0,050,010,060,020,120,000,020,140,010,120,150,020,11-0,010,03-0,070,020,010,01-
Január0,060,010,070,020,120,000,020,160,010,120,140,030,12-0,010,03-0,080,020,010,01-
2016
December0,060,020,080,020,120,000,020,150,020,130,130,030,120,010,03-0,070,020,010,01-
November0,070,020,080,020,120,000,020,150,020,130,170,210,120,000,030,010,020,010,01-
Október0,080,020,080,030,130,000,020,150,020,130,180,210,130,010,090,050,020,010,01-
September0,090,030,080,030,140,010,020,150,030,140,180,220,150,000,080,070,020,010,04-
August0,090,030,090,030,150,010,020,160,030,140,200,200,150,010,080,070,020,010,03-
Júl0,100,040,090,030,140,010,020,230,030,150,190,210,150,020,090,030,030,010,03-
Jún0,110,040,090,030,160,010,020,240,030,150,200,220,180,010,080,080,030,010,04-
Máj0,110,040,090,030,170,010,020,250,030,170,210,210,18-0,010,080,090,030,010,05-
Apríl0,120,040,100,040,160,050,020,250,030,170,220,210,180,020,090,090,030,010,04-
Marec0,140,040,110,060,150,050,020,290,030,180,210,220,200,030,100,100,030,010,04-
Február0,130,040,110,050,160,030,020,240,030,180,200,210,210,040,110,180,030,020,03-
Január0,130,030,110,050,180,030,020,260,040,180,210,210,200,040,110,160,040,020,04-
2015
December0,150,030,140,060,190,040,020,240,040,190,190,220,230,050,100,200,040,020,06-
November0,160,040,130,070,180,050,020,180,040,200,210,240,260,050,120,290,040,020,04-
Október0,170,040,130,070,190,050,020,190,050,210,210,230,260,090,110,290,040,020,06-
September0,170,040,140,070,190,050,020,180,050,250,220,220,280,060,110,260,050,030,06-
August0,180,040,130,070,210,060,020,200,050,240,250,230,290,140,130,270,050,030,06-
Júl0,180,040,130,070,230,060,030,210,050,240,250,250,290,060,130,270,050,030,06-
Jún0,190,040,130,080,230,060,020,250,060,250,220,250,310,060,120,280,050,040,05-
Máj0,190,060,140,090,230,060,030,240,060,250,270,250,310,080,120,270,060,050,05-
Apríl0,190,050,150,090,240,060,030,220,080,260,280,250,340,060,130,260,070,050,04-
Marec0,220,060,150,100,310,070,030,260,090,270,310,310,370,060,160,320,080,070,04-
Február0,220,060,160,100,350,070,030,270,090,270,290,300,380,070,170,320,080,070,05-
Január0,230,050,170,100,320,080,030,330,090,250,270,310,410,080,170,350,080,080,04-
2014
December0,240,050,170,130,310,090,030,310,100,260,260,310,470,080,180,300,080,080,04-
November0,240,060,180,140,360,090,030,350,100,250,250,300,430,090,190,380,080,100,06-
Október0,240,070,180,140,340,100,030,350,110,250,250,280,470,080,190,360,080,110,04-
September0,260,070,210,140,360,110,040,380,110,260,260,290,530,100,170,340,080,130,06-
August0,280,060,220,150,370,120,040,400,130,260,280,310,560,100,210,380,080,140,06-
Júl0,280,070,220,150,380,130,040,390,140,260,300,310,570,110,230,390,090,140,08-
Jún0,310,090,240,160,370,150,040,430,150,270,300,300,650,110,230,440,110,150,08-
Máj0,340,100,250,190,420,170,050,440,190,270,360,280,680,160,230,490,120,140,09-
Apríl0,340,100,260,190,360,170,050,430,190,270,340,280,720,210,230,480,100,130,10-
Marec0,350,120,250,180,350,170,050,450,210,280,380,300,760,220,250,500,120,140,11-
Február0,330,080,260,170,330,160,060,420,170,280,350,290,720,190,240,420,110,130,07-
Január0,330,080,250,180,330,160,040,470,170,260,370,280,740,200,260,430,110,140,06-
2013
December0,340,080,250,190,400,160,050,350,170,270,450,280,770,220,300,470,130,120,08-
November0,340,080,270,190,400,170,050,370,160,260,410,320,770,200,310,470,110,180,07-
Október0,340,080,270,190,430,170,050,400,150,260,410,320,780,210,300,450,110,190,08-
September0,350,080,280,200,450,180,050,450,140,260,400,310,830,200,300,470,110,160,07-
August0,370,080,280,190,440,180,050,400,140,250,470,330,950,210,290,480,140,230,05-
Júl0,370,090,270,200,420,180,050,380,140,250,460,320,950,190,290,490,130,240,05-
Jún0,380,080,280,220,440,190,050,420,150,250,490,320,940,210,280,490,140,250,06-
Máj0,390,100,300,220,510,200,050,410,140,250,440,340,970,240,270,530,120,280,06-
Apríl0,390,090,310,240,530,210,050,390,140,240,440,340,980,260,260,530,110,260,05-
Marec0,400,090,320,260,560,230,050,340,150,250,440,361,030,270,280,550,120,270,05-
Február0,400,090,320,250,490,240,050,390,150,250,490,241,000,260,290,570,120,280,05-
Január0,400,100,330,280,540,250,050,380,150,240,470,251,000,230,290,570,110,300,06-
2012
December0,420,090,330,260,590,250,050,370,150,260,460,241,090,240,290,590,110,310,08-
November0,440,090,360,270,550,270,050,400,160,260,410,251,110,240,310,600,110,320,07-
Október0,460,090,360,300,540,290,050,430,170,260,410,241,130,230,300,610,110,340,08-
September0,470,090,420,310,540,320,090,440,190,260,450,251,090,260,280,620,130,310,12-
August0,470,100,440,320,560,340,090,460,210,260,400,261,010,290,300,670,120,340,12-
Júl0,490,100,480,310,540,380,090,490,220,290,400,290,970,330,290,700,160,290,21-
Jún0,530,120,550,350,490,440,100,520,270,310,460,270,980,380,290,780,190,300,19-
Máj0,550,130,570,350,490,460,120,510,280,310,460,271,030,390,300,840,180,310,19-
Apríl0,560,120,590,350,470,480,120,540,290,300,470,251,040,380,300,860,220,300,19-
Marec0,590,120,680,350,520,500,120,560,330,320,530,241,080,420,300,890,270,240,22-
Február0,610,130,690,350,490,530,120,600,380,330,460,231,110,400,310,910,310,250,23-
Január0,620,130,710,390,490,550,120,600,420,340,410,241,120,400,270,900,330,250,22-
2011
December0,660,150,750,420,540,580,160,610,530,350,480,261,210,460,300,930,510,300,42-
November0,670,180,780,430,490,640,210,630,600,340,430,291,160,530,300,990,300,300,46-
Október0,700,220,790,50-0,670,230,660,650,330,440,291,110,580,281,100,330,280,59-
September0,700,290,790,520,490,690,230,630,680,330,430,321,070,580,291,100,320,300,64-
August0,690,190,770,490,490,660,230,650,650,330,440,331,030,530,291,090,290,300,56-
Júl0,670,240,760,570,480,650,240,640,630,320,460,330,960,530,291,090,310,290,57-
Jún0,680,430,710,570,470,640,240,640,630,320,420,320,930,650,261,180,310,280,71-
Máj0,640,240,670,540,460,600,210,650,550,300,350,320,900,540,261,060,290,290,41-
Apríl0,620,340,650,570,470,600,220,630,570,290,380,320,780,560,271,110,270,310,63-
Marec0,550,200,560,470,480,510,180,590,460,260,410,290,720,480,240,940,200,290,34-
Február0,530,170,560,470,490,500,160,570,440,260,340,270,660,490,260,910,210,320,30-
Január0,550,290,550,500,480,550,180,580,470,260,340,300,610,590,261,000,220,290,46-
2010
December0,510,150,510,420,500,490,170,680,410,250,360,260,620,460,250,830,220,280,22-
November0,510,140,550,420,520,500,160,580,400,250,350,270,600,440,260,850,190,310,24-
Október0,500,160,550,460,520,520,190,560,410,240,340,260,530,480,270,890,180,280,31-
September0,470,150,520,410,520,480,170,540,350,230,330,230,510,430,260,840,160,270,31-
August0,460,110,510,400,510,480,160,550,340,220,320,280,490,430,270,790,120,250,22-
Júl0,460,110,500,410,550,480,160,580,350,230,310,360,440,400,240,790,090,260,24-
Jún0,440,120,450,360,510,470,170,530,300,220,320,270,410,400,280,800,100,300,24-
Máj0,430,110,460,340,500,440,160,570,310,220,380,200,390,280,220,780,080,250,19-
Apríl0,430,110,460,380,530,450,160,590,310,210,360,230,390,280,230,770,080,270,20-
Marec0,440,110,460,330,490,450,180,570,300,210,380,230,400,270,230,830,080,270,22-
Február0,440,120,470,350,560,470,190,540,310,210,360,330,400,260,250,790,080,260,20-
Január0,450,120,480,350,520,480,190,530,300,220,370,320,410,240,230,820,090,250,21-
2009
December0,470,120,490,350,530,460,190,550,290,210,350,320,440,290,231,000,090,260,24-
November0,480,120,500,330,620,470,200,580,340,210,410,300,440,240,241,040,100,250,37-
Október0,490,120,530,320,600,480,200,540,320,200,370,300,440,240,241,120,090,260,33-
September0,520,130,600,320,620,510,210,540,280,220,380,300,480,240,231,260,120,250,29-
August0,540,140,600,370,660,530,210,640,300,210,400,290,510,200,251,240,130,260,28-
Júl0,570,130,650,350,690,550,570,620,320,220,460,360,580,210,251,260,130,270,32-
Jún0,630,150,740,410,740,610,250,650,400,250,440,300,700,220,231,390,190,310,35-
Máj0,730,280,850,540,740,810,360,790,480,280,480,370,760,300,251,430,230,340,49-
Apríl0,760,180,950,540,730,810,320,870,500,260,510,400,870,230,301,410,240,330,39-
Marec0,930,381,280,650,801,030,421,010,610,300,580,401,120,440,341,600,370,380,55-
Február1,100,411,560,780,881,160,661,270,830,340,730,531,420,600,381,700,500,440,52-
Január1,260,411,690,820,901,310,751,390,970,390,920,711,830,790,571,790,670,460,52-
2008
December1,610,752,481,180,861,661,291,771,580,450,960,682,441,490,652,200,910,481,04-
November1,981,222,901,650,902,141,812,002,140,511,050,972,911,980,802,641,230,491,39-
Október2,201,393,052,000,982,412,442,252,540,571,181,033,102,380,973,041,290,541,87-
September2,201,603,062,101,012,583,022,132,750,641,091,012,992,901,322,911,480,511,91-
August2,171,743,022,180,952,472,532,202,520,601,131,062,932,741,542,901,480,462,10-
Júl2,141,703,032,160,942,502,932,092,580,621,150,972,852,731,512,931,410,482,01-
Jún2,061,652,902,061,082,362,692,042,410,631,060,952,822,901,442,781,390,461,93-
Máj2,081,762,922,201,112,422,381,972,410,631,070,952,772,761,442,781,230,491,87-
Apríl2,061,692,902,161,112,412,561,972,400,661,060,972,712,441,422,761,190,471,75-
Marec2,031,752,892,071,322,412,701,922,370,651,060,942,673,111,462,711,370,431,69-
Február2,021,832,902,041,152,412,611,972,260,661,120,972,612,681,432,691,100,421,77-
Január2,021,742,862,081,282,382,471,962,370,631,090,902,672,831,432,691,230,751,60-
2007
December1,950,002,881,96-2,202,461,942,250,621,050,882,692,401,442,751,320,391,49-
November2,020,002,792,24-2,342,601,872,250,881,070,922,533,111,432,631,050,411,65-
Október1,970,002,812,16-2,352,481,822,210,671,010,902,542,431,422,701,100,451,61-
September1,910,002,782,13-2,342,601,672,170,591,080,942,483,001,442,631,230,461,64-
August1,890,002,692,15-2,342,601,652,190,621,120,952,383,060,002,561,010,371,74-
Júl1,820,002,631,87-2,332,361,562,160,551,151,012,252,820,002,540,940,471,74-
Jún1,780,002,521,86-2,272,241,482,030,561,051,072,223,021,432,501,110,391,79-
Máj1,780,002,491,89-2,232,051,561,980,611,050,972,172,280,002,420,880,461,43-
Apríl1,750,002,471,80-2,202,081,511,860,700,980,882,122,560,002,370,880,391,47-
Marec1,710,002,361,79-2,121,921,471,900,690,990,912,062,311,402,460,960,391,32-
Február1,640,002,331,75-2,031,781,431,820,640,870,731,972,66-2,290,810,421,21-
Január1,610,002,311,73-2,011,741,411,790,480,910,731,952,70-2,281,000,431,33-
2006
December1,520,002,181,77-1,901,761,271,680,540,920,721,792,62-2,221,110,331,49-
November1,490,002,121,70-1,871,631,221,590,520,890,691,732,47-2,220,710,311,25-
Október1,460,002,091,68-1,811,611,191,550,620,930,681,632,10-2,160,680,261,22-
September1,360,001,97--1,711,521,071,340,440,830,721,542,21-2,150,740,251,18-
August1,320,001,88--1,711,461,101,390,440,830,631,482,02-1,930,690,281,21-
Júl1,240,001,83--1,611,261,031,340,460,740,581,381,98-1,820,590,281,13-
Jún1,230,001,77--1,571,420,951,260,500,750,611,392,07-1,850,560,291,19-
Máj1,180,001,71--1,511,320,921,190,480,730,511,331,81-1,750,560,281,08-
Apríl1,160,001,68--1,521,350,911,070,440,730,531,301,79-1,690,550,311,02-
Marec1,150,001,64--1,471,330,891,120,450,730,521,291,81-1,710,540,311,02-
Február1,080,001,54--1,381,070,871,030,460,660,441,201,64-1,610,490,310,81-
Január1,050,001,52--1,341,110,880,980,400,690,461,181,64-1,560,520,280,83-
2005
December1,020,001,46--1,301,080,820,930,370,710,441,151,85-1,570,710,330,74-
November1,000,001,41--1,260,940,760,900,420,650,441,091,53-1,530,430,280,63-
Október0,970,001,41--1,250,910,730,850,380,650,401,061,36-1,500,440,300,73-
September0,970,001,36--1,250,950,730,790,390,700,411,061,42-1,520,450,250,67-
August0,970,001,37--1,271,030,730,840,360,590,361,041,68-1,530,470,250,70-
Júl0,940,001,37--1,251,010,710,810,350,600,371,011,54-1,520,460,270,70-
Jún0,940,001,37--1,241,010,670,830,360,580,361,031,68-1,550,450,311,48-
Máj0,950,001,39--1,241,010,730,850,340,560,361,051,67-1,540,470,270,68-
Apríl0,950,001,38--1,241,090,720,820,310,550,381,041,67-1,530,47-0,70-
Marec0,940,001,37--1,220,950,700,900,300,550,361,051,84-1,570,48-0,72-
Február0,940,001,35--1,200,870,700,800,330,550,401,031,61-1,560,45-0,66-
Január0,940,001,34--1,190,940,730,820,290,560,411,051,63-1,540,44-0,65-
2004
December0,910,001,29--1,141,130,680,790,300,550,391,071,46-1,530,51-0,56-
November0,900,001,30--1,131,180,690,810,300,510,391,051,69-1,380,45-0,48-
Október0,900,001,29--1,131,170,700,750,290,530,391,011,57-1,440,47-0,66-
September0,900,001,28--1,111,150,670,760,300,530,381,021,78-1,480,42-0,57-
August0,870,001,28--1,081,100,680,770,260,600,370,981,69-1,460,44-0,47-
Júl0,860,001,27--1,081,040,660,730,280,560,370,931,59-1,510,46-0,61-
Jún0,870,001,26--1,091,030,640,790,270,540,380,981,62-1,510,47-0,44-
Máj0,860,001,19--1,100,970,660,760,240,560,390,971,37-1,480,48-0,41-
Apríl0,870,001,18--1,101,230,650,720,240,560,370,961,53-1,500,45-0,44-
Marec0,880,001,20--1,111,220,660,750,240,540,350,991,59-1,500,45-0,35-
Február0,880,001,21--1,111,270,660,720,240,570,341,001,54-1,520,45-0,53-
Január0,890,001,22--1,161,200,680,720,240,550,290,991,42-1,510,42-0,64-
2003
December0,86-1,21--1,051,180,660,770,250,590,321,031,33-1,570,48---
November0,89-1,18--1,071,180,690,720,240,540,361,011,60-1,620,52---
Október0,92-1,18--1,151,140,680,690,260,620,320,991,52-1,630,45---
September0,91-1,14--1,151,120,680,720,280,550,321,001,70-1,620,44---
August0,92-1,14--1,161,130,690,700,270,520,370,991,64-1,700,45---
Júl0,93-1,13--1,161,090,660,740,360,600,370,941,71-1,750,44---
Jún0,99-1,20--1,251,180,770,800,300,550,311,012,01-1,810,54---
Máj1,10-1,39--1,391,420,780,920,310,700,341,232,13-1,920,62---
Apríl1,13-1,44--1,391,400,760,910,320,730,371,232,21-2,040,63---
Marec1,14-1,45--1,401,490,780,960,330,690,331,242,10-2,240,61---
Február1,21-1,53--1,470,000,821,000,320,750,411,362,26-2,290,64---
Január1,19-1,50--1,420,000,821,030,330,740,351,362,46-2,160,69---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú útajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

ZFS – začiatočná fixácia sadzby

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt