Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 746 6622 49597 188273 6082 9591 741 3832 546519 972243 4941 946 17032 679229 112437 69796 3675 5861 056 89647 5256 398879-
Peňažné finančné inštitúcie359 2891 81418 539025527 2359371 41725 80084 2352 68610976 55501 04347 0081 4897800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 010 46607 05586 220732185 71841633 69019 14071 3252 8797 99843 08661 5202 373486 5493561 3010-
Nefinančné spoločnosti5 376 90768171 594187 3891 9721 528 4302 037414 865198 5541 790 61027 114221 004318 05634 8472 169523 34045 6814 317879-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 6850010001 50900100951017961 91290910000-
Peňažné finančné inštitúcie180000100000008000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI9660066040010000090805000-
Nefinančné spoločnosti4 701003401 4950099951017881 9120105000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom424001000912001009290-4 565961 90790854000-
Peňažné finančné inštitúcie-5510000-557000-2008000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI94000660-4001-13000-490804000-
Nefinančné spoločnosti35003401 47300999440-4 565881 912050000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt