Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 461 0052 43895 952273 8702 8901 657 0552 395505 566228 0711 875 98631 305213 437421 42884 7105 3461 003 49146 3036 126819-
Peňažné finančné inštitúcie339 7541 80418 328026625 1639473 55024 75479 5142 79713171 29701 06938 4491 5427580-
Finančné inštitúcie iné ako PFI985 50407 13186 461734188 78638034 39618 08369 8322 7788 95243 93653 8292 120466 3883331 2540-
Nefinančné spoločnosti5 135 74663470 493187 4091 8901 443 1061 921397 620185 2341 726 64025 730204 354306 19530 8812 158498 65544 4294 115819-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 4960040802354760164030412 1740492000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 601004070947000002 17400000-
Nefinančné spoločnosti1 896001022607531640304100492000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 975004080134476011396-1-512 171096000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 369004070947000002 1710-229000-
Nefinančné spoločnosti1 6060010125075311396-1-5100325000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt