Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 248 9472 628112 178302 1293 2221 746 0362 742626 395248 7062 134 87835 920230 009513 58397 6536 2011 123 62151 5926 924829-
Peňažné finančné inštitúcie482 2871 95024 781034231 06498114 12030 114123 7366 87613104 00001 08940 1152 4561 2400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 166 49309 23696 279849210 83141939 06322 07788 9101 49413 55252 43557 4982 467569 4543931 4310-
Nefinančné spoločnosti5 600 16767878 161205 8502 0311 504 1412 225473 212196 5151 922 23227 550216 444357 14740 1552 644514 05248 7434 253829-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 770002046302775313920228742901 098000-
Peňažné finančné inštitúcie16000090070000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 289000070277000004290576000-
Nefinančné spoločnosti1 4650020447004613920228700522000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-5710020175027753-1 46720-1962874270-148000-
Peňažné finančné inštitúcie16000090070000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI4990000-258027700000427052000-
Nefinančné spoločnosti-1 08500204240046-1 46720-19628700-201000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt