Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 866 8552 631120 924317 6113 4851 963 5872 815593 371291 4262 309 95138 919280 532517 971148 7677 3871 204 75950 4646 919949-
Peňažné finančné inštitúcie469 0112 09720 671031532 42110696 06728 462110 7493 6491397 719098372 6861 8629160-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 195 91608 202100 0611 094195 71261631 41020 89583 1534 39410 87949 08395 6664 103589 1191451 2690-
Nefinančné spoločnosti6 201 92753492 051217 5492 0761 735 4542 093465 894242 0692 116 04930 876269 639371 16953 1012 301542 95448 4564 734949-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom18 8150032723 6961221213 226263131329 68601 163000-
Peňažné finančné inštitúcie436000080003360000092000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 78900872621002139012739 6860120000-
Nefinančné spoločnosti7 5900024003 0671221192 7512618512900951000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom14 9590032723 4281-166212 508233131329 6860-1 317000-
Peňažné finančné inštitúcie3490000-780003350000092000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI10 6570087261700215012739 6860116000-
Nefinančné spoločnosti3 9530024002 8891-166192 1582318512900-1 525000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt