Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 706 2832 40593 024263 5453 0111 727 0802 439484 871256 2381 935 57228 631240 520414 296110 6375 7391 084 48142 7366 023905-
Peňažné finančné inštitúcie348 0771 84516 220022328 7169563 61127 43675 9031 8371372 127085557 1191 1406820-
Finančné inštitúcie iné ako PFI967 11506 62483 656885157 56346326 77319 39562 1802 3577 12139 99368 9842 970486 5283401 1720-
Nefinančné spoločnosti5 391 09156070 180179 8881 9031 540 8011 881394 487209 4071 797 48924 437233 386302 17541 6531 914540 83441 2564 170905-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom12 5300049501 30202 76496 479263754600474000-
Peňažné finančné inštitúcie54100000000000541000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5490049302806010140006000-
Nefinančné spoločnosti11 44100101 27402 75896 4782623500468000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom11 8180049501 21602 76436 22726-2654600170000-
Peňažné finančné inštitúcie5350000000-6000541000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5460049302506010140006000-
Nefinančné spoločnosti10 73800101 19102 75896 22626-41500164000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt