Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 921 1332 602124 058357 0033 4041 928 3282 913670 541268 0482 301 59844 186247 345546 869106 6046 2011 243 42556 0007 367841-
Peňažné finančné inštitúcie517 5651 92226 408035332 54599123 49630 180136 75110 10513107 43401 10542 6672 8971 2760-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 309 29109 364106 595868234 56344641 16824 418101 6261 72916 45755 27861 6652 451650 6384281 4930-
Nefinančné spoločnosti6 094 27668088 286250 4082 1831 661 2202 368505 877213 4502 063 22132 352230 874384 15844 9392 645550 12052 6744 598841-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 5120061079503152 088019333267345000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI129003405200120003505000-
Nefinančné spoločnosti3 3840027074303142 086019333233340000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 8140061058301151 8530593326734-1 092000-
Peňažné finančné inštitúcie-70000-70000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-56300340510-20120-10350-664000-
Nefinančné spoločnosti2 3840027053903141 8510603323334-427000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt