Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 661 6784 372122 832378 2012 8981 799 0252 565653 844250 5832 242 97541 945229 962525 16096 2176 5241 241 27852 4286 517813-
Peňažné finančné inštitúcie488 1702 22925 411035928 4300126 21827 433125 73010 03761100 72401 29835 9612 8811 0920-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 278 25609 356100 017647220 54338539 65321 62898 7431 62417 26552 36953 9222 569657 7173891 3320-
Nefinančné spoločnosti5 895 2522 14388 065278 1841 8921 550 0522 180487 973201 5222 018 50230 284212 637372 06642 2952 657547 60049 1584 093813-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 500003407650738746479760068000-
Peňažné finančné inštitúcie4600003500000000011000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI520000004400000008000-
Nefinančné spoločnosti2 402003407300298746479750049000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7810034072605787413547600-1 3310-100-
Peňažné finančné inštitúcie42000035000-40000011000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 15600000044000-222000-9680-100-
Nefinančné spoločnosti1 8950034069101387453769500-374000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt