Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 330 7334 616120 663367 8182 9681 745 1362 589628 562243 6522 180 54241 867218 093505 00398 5616 3441 102 38851 0136 582810-
Peňažné finančné inštitúcie454 4922 31424 472036427 1020113 44224 041116 2349 4587093 52001 29937 8472 9201 1120-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 124 54708 92494 273651209 34439038 40721 40690 5141 64616 14650 34454 5602 448533 6493881 3600-
Nefinančné spoločnosti5 751 6942 30287 267273 5441 9531 508 6902 199476 713198 2051 973 79430 763201 877361 13944 0012 598530 89147 7064 110810-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 809001 02910684102174521836525962000-
Peňažné finančné inštitúcie301000024000277000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI65200682360002051202362000-
Nefinančné spoločnosti1 8570096110424102171731324523600000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-9620-621 0291068010-39217451-7-34952116-2 067000-
Peňažné finančné inštitúcie2390-620024000277000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-73700682360002-75120206-1 376000-
Nefinančné spoločnosti-464009611042010-392171720-86151920-691000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt