Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 467 4644 670122 966378 4352 9021 769 8232 627636 464248 5972 200 98045 046228 161508 040103 6286 3911 145 67651 9806 675827-
Peňažné finančné inštitúcie475 1962 33426 324036329 4480124 45324 665118 3249 9937193 58201 29239 4203 4941 1360-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 188 36709 19095 784702212 09739538 70222 22398 1081 74618 37651 47259 8032 476575 4294181 3630-
Nefinančné spoločnosti5 803 9012 33687 452282 6511 8371 528 2782 232473 309201 7091 984 54833 307209 715362 98643 8252 623530 82748 0684 176827-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 61503161 4060613202102 086179491 383020000-
Peňažné finančné inštitúcie31603160000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 421001 4000231700200753871400000-
Nefinančné spoločnosti2 878006059032102 0661411670020000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 11503161 4060573-60310306-548491 3830-4 084000-
Peňažné finančné inštitúcie30703160000-900000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 420001 400023510-1074387140-3 700000-
Nefinančné spoločnosti-20060550-64510307-5-27116700-384000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt